Efterbörsen

Kortsiktigt ökande volatilitet en tidig varningssignal
OMXS30 har fortsatt starkt även senaste veckan också med ny All Time High-notering under onsdagen. Volatiliteten har dock börjat öka i det korta perspektivet vilket alltid ska tas som en tidig varningssignal. Vi befinner oss mitt i en stark säsong på börsen där uppgångar är det absolut vanligaste historiskt sett, men det hindrar inte att vi håller ögonen på hur marknaden "mår" via volatiliteten. Hittills har vi sett en låg och stabil volla, men senaste veckan syns tecken på en ökning. Vi använder oss av Volatility Average Points-indikatorn som syns längst ned i diagrammet. Höga poäng indikerar lugn och stabil marknad, medan fallande poäng är en direkt följd av stigande volatilitet och ökande oro. Det föregår nästan alltid kursnedgångar. Det är ännu väldigt tidigt att dra några förhastade växlar på indikationen men man ska hålla i minnet att den starka delen av börsåret normalt bara håller i sig till slutet av april.

Tabellen i diagrammet visar den genomsnittliga kursutvecklingen för OMXS30 senaste 18 åren för kommande veckor och månader. Vi ser att högsta notering 1,8% ligger 3 månader fram i tiden räknat från idag, men samtidigt är genomsnittliga uppgången kommande månad nästan lika hög med +1,5%. Det finns alltså inte så mycket mer att hämta efter andra halvan av mars månad baserat på den här enkla statistiken. Om volatiliteten fortsätter öka minskar sannolikheten för att kursuppgången fortsätter, och därför kommer vi självklart hålla nära koll på utvecklingen. Sannolikheten för uppgång kommande två veckor är hög med hela 77% positivt utfall samma period senaste 18 åren.Vi har fått en del frågor på förra veckans analys för Brent-oljan där vi använde månadscykeln som underlag. Det finns en indikator i Autotrader som vi kallat Cycle Month och som letar upp toppar och bottnar i kursdatat och beräknar datum i månaden då dessa oftast inträffar. Kurvan längst ned i diagrammet nedan visar det procentuella utfallet av högre kurs x börsdagar senare, i det här fallet inställt på 10 dagar. En närmare titt visar att högsta sannolikhet för högre kurs 10 börsdagar senare ligger runt 11:e - 13:e i månaden för Brent-olja. Lägsta sannolikhet hittar vi runt månadsskiftet. Analysen baseras på de senaste fyra årens kursdata, men vi har tittat hur samma kurva såg ut betydligt längre tillbaka än så. Det intressanta är att ungefär kurvan visar ungefär samma datum även 10 år bakåt i tiden.NAS Access Live - torsdag 20:e feb kl 19:00
Missa inte nästa öppna webinar för NAS Live - vi kommer gå igenom Portfolio Mixer, ett kraftfullt verktyg i Excel där man kan ta fram robotportföljer baserade på både gratis- och betalstrategier inom NAS Access.


 
Nyheter