Efterbörsen

En dramatisk börsvecka är över
För 6 börsdagar sedan satte OMXS30 ny All Time High, och med fredagens stängningskurs har index fallit inte mindre än drygt 12%. Det kan tyckas extremt, men har faktiskt inträffat ganska många gånger tidigare. Vi kan också konstatera att varningen från ökad volatilitet som vi skrivit om senaste två analyserna visade sig vara korrekt.

Vi börjar med en titt i diagrammet nedan där vi åter ritat ut volymprofilen som nu kommit "i spel" igen efter att kursen varit en bra bit över det användbara analysområdet. Nu när OMXS30 fallit ned till tidigare intressanta kursnivåer finns all anledning att åter titta på vilka nivåer som köpare och säljare haft lätt resp svårt att komma överens på historiskt. Under fredagen var index nere och testade nivån för 12-månaders medelvärde runt 1650, som också återfinns som en tydlig topp i volymprofilen. Det verkliga stödet ligger strax under, runt 1635, där det tidigare varit liten omsättning. Köpare och säljare har haft uppenbart svårare att komma överens på just den nivån, som därmed utgör en s k "reject"-nivå - kursen har tenderat att spendera mindre tid just där. Antingen studsar det upp därifrån eller fortsätter snabbt nedåt förbi nivån. Just i fredags vände index upp igen och stängde klart över, vilket är en positiv teknisk indikation på att stödnivån kan komma att hålla. Alla månadsstängningar över årsmedelvärdet - utritat som violett kurva i diagrammet - är också positiva signaler. 

Det kan vara så att vi får se en upprekyl från dessa nivåer kommande dagar. I händelse av att kursen fortsätter pressas nedåt väntar nya stödnivåer vid 1600 och 1560.Är det här en extrem situation eller egentligen ganska vanligt?
Vi tar en titt på hur ofta liknande situationer inträffat tidigare och hur utfallet har blivit historiskt. För att efterlikna senaste veckans dramatiska fall kan vi sätta upp följande villkor:

OMXS30 faller mer än 11% på 5 börsdagar. Vi testar antal tillfällen det hänt senaste 7000 börsdagarna vilket motsvarar ca 28 år, och får följande utfall:

Antal ggr som OMXS30 fallit minst 11% på 5 börsdagar: 64
Procentuellt antal ggr som kursen stod högre 5 dagar senare: 64,1%
Procentuellt antal ggr som kursen stod högre 20 dagar senare: 68,7% 
Procentuellt antal ggr som kursen stod högre 63 dagar senare: 67,2%

Vi kan alltså se att det trots allt inte är någon speciellt ovanlig situation historiskt med så här dramatiska nedgångar. Förra gången någon liknande inträffade var i augusti 2015. 
Dessutom finns en tydlig tendens att index återhämtar sig ganska snart efter nedgången, åtminstone tillfälligt. Merparten av tillfällena historiskt har inträffat i en tydlig bear-market, dvs längre tids nedgångsfas. Just den här gången har det dock hänt trots en uttalat stark bull-market. 

 
Nyheter