Efterbörsen

Den värsta paniken kan vara över
Förra veckan skrev vi om de första tecknen på att kapitulationsfasen med extremhög volatilitet kunde vara nära förestående. På måndagen efter sattes ny lägstakurs för OMXS30 i den nedgångsfas vi ser nu. Volatiliteten toppade samtidigt och vi fick ett extremvärde hos våra volla-indikatorer. 

V.A.P (Volatility Average Points) som mäter differensen mellan långsiktig/kortsiktig volatilitet har nu svängt upp och indikerar köpläge pga extremtopp i volatilitet. Det skedde senast i nov 2008. Det intressanta är att vi ser samma signal på flera stora index, bla DAX, SP500 och Nasdaq 100. Det är alltså en bred indikation på att den värsta paniken kan vara över, och att det kan betyda återhämtning - åtminstone i det korta perspektivet. Vad som händer därefter, några veckors horison - är omöjligt att prognostisera tekniskt eftersom inga liknande situationer inträffat tidigare. Utfallet kommer till stor del att bero på hur världens politiker hanterar Corona-krisen, främst hur stor ekonomisk skada nedsläckningen av länder orsakar. Någonstans måste man fundera på hur många liv en djup recession kostar. Finns det effektivare sätt att isolera utsatta grupper och äldre medan de som inte drabbas lika hårt av viruset kan återgå till mer normal verksamhet i syfte att undvika en större global ekonomisk kollaps och massarbetslöshet? 

I diagrammet nedan ser vi V.A.P-indikatorn längst ned. Värdet föll innan nedgången tog fart pga ökande volatilitet jämför med 4-års genomsnittligt värde. Det är en mycket effektiv varningssignal om att något är på gång i markndaden. Vi kan också titta på två andra index, DAX överst och SP500 nederst i diagrammet nedanför. I slutet av februari signalerade V.A.P ökad volatilitet för båda indexen. För några dagar sedan kom däremot de kortsiktiga köpsignalerna baserat på extremvärde för volatilitet, något som normalt inte håller i sig mer än ett par veckor innan en stabilisering brukar synas.

 
Nyheter