Efterbörsen

Snabbt fallande volatilitet ger stöd
Veckan som gick bjöd visserligen på fortsatt stora kursrörelser, men den dagliga volatiliteten fortsätter falla vilket vi tolkar som att paniken lämnar marknaden. Historiskt har fallande volatilitet i princip enbart synts i samband med stigande trend. Det tolkar vi som ett positivt tecken, och räknar inte med några större kursfall utan att även volatiliteten åter börjar stiga. Självklart ska man vara försiktig att ropa faran över, allt kan hända. Men vi väger positiva och negativa indikationer för att försöka bilda oss en "unbiased opinion". 

På den negativa sidan i vågskålen hittar vi bl a ett test av en mindre motstånd i början av veckan som misslyckades. I volymprofilen finns en lågpunkt runt 1490-1500 som hittills står emot. Det sammanfaller också med en av Fibonacci-nivåerna som finns utritade i diagrammet nedan. Dessa kan vara intressanta framöver. Den första ligger just runt 1500 och vi hittar 50-nivån vid ca 1585, eller precis under den intressanta nivån i volymprofilen som tidigare fått kursutvecklingen att vända flera gånger.

Det är inte meningsfullt att försöka analysera på någon längre sikt, allt avgörs av hur det kommer gå för bolagen, antal konkurser och hur stor arbetslösheten blir. Vi nöjer oss i dagsläget att hålla koll på volatiliteten.
 
Nyheter