Efterbörsen

Marknaden börjar normaliseras
Förra veckan var det påsk och ingen analys publicerades. Det ger oss två nya veckor att analysera nu, och vi kan se att den positiva utvecklingen fortsatt enligt prognos baserat på fallande volatilitet. V.A.P-indikatorn längst ned i diagrammet står nära toppen och signalerar fortsatt stark börs. Det finns några synliga tekniska motståndsnivåer i volymprofilen längst till höger som är utmarkerade, dels ett mindre motstånd runt 1560 som kan komma att testas inom kort, och dels det gamla välkända motståndet vid 1600 som ju varit "i spel" under ett bra tag och fått trenden att vända flera gånger tidigare.

Om volatiliteten fortsätter att falla tolkar vi det som en återgång mot en mer normal marknad och räknar inte med några större kursrörelser i närtid, men det återstår att se att volatiliteten verkligen fortsätter nedåt och att ny nervositet inte drabbar marknaden.

Fasen i Fishnet-diagrammet visar på ett större motstånd vid 1650, men dit är det en bit och vi räknar inte med ett återbesök på den nivån i närtid. En annan historiskt betydelsefull indikator som varit väldigt pricksäker senaste 30 åren är årscykeln. Den toppar ut i slutet av april och vi kan se i kalkylfönstret nedan att genomsnittliga utvecklingen för OMXS30 är positiv nästa vecka men nära noll kommande två veckor. Därefter har den genomsnittliga utvecklingen varit negativ under sommaren. Vi räknar alltså med fortsatt positiv börs åtminstone fram till sista veckan i april, men därefter är utvecklingen osäker. Volatilitetsindikatorn och årscykeln ger motstridig information from maj och framåt, och vi tittar närmare på det när tiden är inne.

I veckan som gick körde vi ett öppet webinar om börshandlade produkter, Bull/Bear-certifikat och minifutures. Alla som vill titta hittar inspelningarna på NAS Access Live-sidan >

 
Nyheter