Efterbörsen

Årscykeln närmar sig toppen
Om fyra börsdagar når vår årscykelindikator toppen för våren och baserat på de senaste 18 åren har den genomsnittliga utvecklingen för OMXS30-index därefter varit negativ kommande månader. 

I diagrammet nedan syns årscykeln som grå kurva. Det är alltså den genomsnittliga utvecklingen för de föregående 18 åren. Man kan se att det normalt sett är uppåtgående trend för OMXS30 så här års, men Coronakrisen har helt och hållet satt det vanliga marknadsbeteendet åt sidan. Möjligen kan man med lite god vilja se en tendens i årscykelgrafen att en viss tvekan i uppgången ändå syns mellan 5:3 och 18:e mars ungefär. Därefter har trenden oftast varit tydligt uppåtriktad fram till slutet av april. Sista veckan i april har historiskt varit väldigt intressant eftersom trenden där ofta bytt riktning. Sommarmånaderna har i genomsnitt varit negativa och faktum är att om man köpt OMXS30 första börsdagen i maj och sålt första börsdagen i oktober har man i genomsnitt tappat ca -2,94% exl courtage och utan att ha tagit hänsyn till utdelningarna. Dessa kommer till viss del uppväga den negativa tendensen, men det står klart att perioden maj-sept normalt inte är någon bra period för index. Däremot kan man naturligtvis handla mer kortsiktigt och utnyttja svängningarna som bjuds.

I tabellform syns genomsnittliga utvecklingen infälld i Predictive Average-kalkylen nedan, kommande två veckor har tex inneburit en nedgång med i genomsnitt -1,2% och kommande kvartal - 2,0%. Av de 18 åren som analysen omfattar har 38% av dessa bjudit på stigande kurs kommande två veckor och kommande kvartal. Det betyder alltså att 62% av åren varit fallande dessa perioder.

Till vänster i diagrammet nedan syns också utfallet av att köpa i maj och sälja i oktober. Det är tydligt att den strategin i princip konsekvent förlorat pengar, med undantag för några år under IT-boomen 1998-2000.

Slutsatsen i denna veckas analys blir alltså att två indikatorer ger motstridiga signaler - V.A.P signalerar fortfarande relativt stabil marknad pga fallande volatilitet, medan årscykeln toppar ut inom några dagar vilket historiskt betytt nedgång även om den inte alltid varit så påtaglig. 

 
Nyheter
2021-04-02
I nästa NAS Access Live 22:a april kl 18:15 går vi igenom nya uppdateringen av Portfolio Mixer, in...
2020-12-01
Måndag 7:e dec kl 18:15 körde vi ett öppet webinar med detaljerna kring tävlingen som går ut på a...
2020-12-04
Börsuppgången har kroknat något senaste två veckorna, och vi räknar med att det kommer fortsätta var...
2020-11-30
Oslo Börs har gjort uppdateringar som innebär att aktier fått nya identifiers. För att det ska fo...
2020-11-23
Ikväll måndag 23:e nov kl 18:15 körde vi ett öppet info-webinar inför intensivkursen som är planerad...
2020-10-20
Vi lanserar en ny gratisstrategi för aktiehandel Conquest är en ny robot som handlar aktier...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....