Efterbörsen

Statistiskt svag period framför oss
I analysen för två veckor sedan skrev vi om årscykeln och att den närmade sig den genomsnittliga toppen runt sista dagarna i april. Det har stämt väldigt bra så här långt, exakt på dagen vände OMXS30 ned och har inte lyckats nå nivån 1600 efter det, åtminstone inte ännu. Den statistiskt svaga period vi har framför oss närmaste veckorna kan mycket väl fortsätta pressa aktiekurserna, men den genomsnittliga utvecklingen skvallrar om att det inte brukar bli några dramatiska nedgångar trots allt.

Kommande kvartal har i genomsnitt (baserat på senaste 18 åren) inneburit en nedgång på -2,1% för OMXS30. Kommande månad nästan lika mycket,  minus 1,9%. Vi kan alltså förvänta oss den största nedgången kommande veckor. Kommande månad (räknat från idag) har endast 33% av de föregående 18 åren varit stigande, det är ändå en ganska talande statistik med tanke på att börsen generellt går upp. En del förklaras av utdelningar men trenden är ofta svag fram till midsommar då den oftast vänt upp igen för att vara stark under första tre veckorna i juli. 

Volatiliteten som vi följer mycket noga i det här nervösa börsläget håller fortsatt förhöjd nivå och har slutat falla senaste två veckorna. Det tyder på att marknaden inte är mogen för en stabil återhämtning ännu. V.A.P-indikatorn signalerar fortfarande stark köpsignal vilket beror på den relativt sett mycket höga kortsiktiga volatiliteten jämfört med den genomsnittliga 4-årsvolatiliteten. Alla tidigare större nedgångar har avslutats med en explosionsartad ökning av volatilitet, vilket vi har sett för ca en månad sedan. Därefter klingar den normalt av och marknaden stabiliseras gradvis. Vi återkommer när vi ser en sådan situation. 


 
Nyheter