Efterbörsen

Fallande volatilitet ger stabilitet
Efterbörsen är tillbaka efter sommaruppehållet! Vi hoppas alla haft en härlig och varm sommar trots det "struliga" vädret i juli på sina platser. Det är alltid skönt att komma igång igen i slutet av augusti, det sammanfaller nämligen med starten på den statistiskt starka perioden på börsen. Historiskt tenderar flera index att sätta en botten i slutet av augusti till slutet av september. Exakt var är alltid en utmaning att prognostisera, men i år ser det ut att bli redan kommande vecka. 

Vi har inte ritat ut Predictive Average-kurvan i diagrammet nedan (det blir lätt rörigt med alla linjer och indikatorer), men däremot syns indikatorn i tabellform längst ned, och vi kan se hur både kommande månad, kvartal och halvår indikerar positiv utveckling. Mest intressant är egentligen kolumnerna till höger märkta Rating. Dessa visar hur många procent av de föregående 18 åren som inneburit stigande indexkurs under perioden. För kommande månad, kvartal och halvår ser vi 72% stigande, så trots allt en hyggligt stark statistisk edge att det kan bli så även i år. Den genomsnittliga avkastningen för kommande kvartal historiskt har varit ca 1,5% och för kommande halvår +6%. Det är alltså ännu tidigt i den statistiska "rally-perioden".

Vi ser också att de senaste månadernas stängningskurser skett ovanför årsmedelvärdet vilket alltid är ett styrketecken. Dessutom faller volatiliteten väldigt snyggt och kontrollerat sedan kraschen i mars. Volatility Average Points-indikatorn längst ned i diagrammet visar tydligt hur poängen föll ett par veckor innan kraschen, för att snabbt stiga runt bottennoteringen där volatiliteten exploderade dramatiskt. Historiskt syns nästan alltid samma beteende, först ökande nervositet innan en större nedgång följt av panik nära bottennoteringen. Därefter faller ofta volatiliteten gradvis för att återgå till mer normala nivåer ett antal månader senare. V.A.P-indikatorn tar fasta på det beteendet och kan vara användbar för att orientera sig runt en krasch. Vi kan tex se att poängen höll sig på höga nivåer, över 80, ända fram till strax innan midsommar för att därefter börja falla gradvis när den kortsiktiga volatiliteten närmar sig det långsiktiga genomsnittet. Det betyder i klartext att marknaden lämnar panikstadiet men fortfarande ligger på förhöjd volatilitet och risken är överhängande för att nya nedgångar tar fart. Så skedde dock inte denna gång utan volatiliteten har fortsatt falla ytterligare vilket så sent som den här veckan börjat avspegla sig i stigande V.A.P-poäng igen, men nu pga låg volatilitet. Det indikerar stabil marknad där nervositeten tagit ett steg tillbaka, och vi tolkar det som att utsikterna för fortsatt uppgång är goda. 

Vi lägger ihop dessa tre pusselbitar:
1. Början på den positiva säsongen hos börsen
2. Månadsstängningar ovanför årsmedelvärde
3. Fallande volatilitet

Summa summarum är samtliga av de tre viktigaste indikatorerna positiva och förutsättningarna för fortsatt uppgång ser goda ut. Det vi håller extra koll på är i vanlig ordning volatiliteten som brukar vara första indikatorn att larma om något "är på gång" i marknaden. 

På torsdag 27:e aug kl 18:30 kör vi nästa NAS Access Live - episod 6 - med mer info kring höstens kodkurs.
Anmäl dig gratis till info-webinaret här >
AUTOTRADER-TIPS
Vi får ganska många frågor om de enklaste funktionerna i Autotrader, och här är några exempel på vanliga moment som många kan ha nytta av, tex att följa en minifutures värdeutveckling även mellan avsluten sker i marknaden - något som vanligtvis inte finns tillgängligt i andra plattformar.

 
Nyheter