Efterbörsen

Hög sannolikhet för fortsatt uppgång
I Efterbörsen för två veckor sedan skrev vi om att vi låg i början av den statistiskt positiva delen av börsåret, och att fallande kortsiktig volatilitet vittnar om stabil marknad med avtagande oro. Index har inte bjudit på några stora kursrörelser efter det, och vi följer upp analysen den här veckan med en uppdatering på var vi befinner oss i årscykeln.
Den här gången har vi ritat ut Predictive Average i diagrammet, med risk för att det kan se lite stökigt ut, men i grunden fungerar det så här:
Den gråstreckade kurvan representerar de föregående 18 årens genomsnittliga kursutveckling, och den rosa kurvan är samma fast förskjutet 3 månader "in i framtiden". Som vi kan se ligger vi nu ett par veckor efter en botten i den rosa kurvan, och har kommit en bit upp på vägen i den positiva delen av årscykeln. I tabellform syns det tydligare, kommande två veckor har historiskt bjudit på uppgång, i genomsnitt +0,7% ungefär. Kommande månad däremot ligger svagt negativt historiskt, börsen har alltså fortsatt uppåt ett par veckor räknat från skrivande stund historiskt, för att falla tillbaka och därefter ta ny fart. Det mest intressanta är kolumnerna märkta Rating till höger. Dessa visar den procentuella andelen av de 18 åren som bjudit på positiv avkastning. Tex har kommande tre månader historiskt inneburit stigande kurser för inte mindre än 83% av åren. Det är en ganska stark statistisk indikation trots allt, och vi räknar med att index efter viss tvekan kommande veckor tar fart och noterar ett högre värde om tre månader. 

Volatilitet fortsätter falla - ger stöd
I diagrammet nedan kan vi också se dag-till-dag-volatiliteten utritad, och som vi ser har den fallit konstant sedan Corona-kraschen då volatiliteten exploderade mycket snabbt. Den röda kurvan representerar den kortsiktiga volatiliteten (50 dagar) medan den gröna kurvan motsvarar 4 års genomsnittlig volatilitet. Just förhållande mellan dessa båda är intressant, och visar väldigt tydligt marknadens "humör". När den kortsiktiga volatiliteten faller och hamnar närmare mitten än den långsiktiga har vi en lugn och stabil marknad där nedgångar blir alltmer osannolika. Ökande kortsiktig volatilitet är ett tydligt tecken på oro och att något "är på gång". Titta exempelvis på dagarna innan nedgången tog fart i våras, där man ser hur volatiliteten tilltar innan nedgången är ett faktum. V.A.P-indikatorn gör det enklare att analysera det, och tar hänsyn till både extremt hög volla samt låg volla. Ju högre poäng desto mer intressant att äga tillgången ur volatilitetssynpynkt. Just nu stiger poängen åter.Kodningskursen startar 10:e september
I torsdags körde vi ett webinar med information inför kursstarten. Det finns inspelat för alla som är intresserade av att veta mer. 

 
Nyheter
2021-04-02
I nästa NAS Access Live 22:a april kl 18:15 går vi igenom nya uppdateringen av Portfolio Mixer, in...
2020-12-01
Måndag 7:e dec kl 18:15 körde vi ett öppet webinar med detaljerna kring tävlingen som går ut på a...
2020-12-04
Börsuppgången har kroknat något senaste två veckorna, och vi räknar med att det kommer fortsätta var...
2020-11-30
Oslo Börs har gjort uppdateringar som innebär att aktier fått nya identifiers. För att det ska fo...
2020-11-23
Ikväll måndag 23:e nov kl 18:15 körde vi ett öppet info-webinar inför intensivkursen som är planerad...
2020-10-20
Vi lanserar en ny gratisstrategi för aktiehandel Conquest är en ny robot som handlar aktier...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....