Efterbörsen

Tecken på ökande oro i marknaden
Volatiliteten ökar åter, och det är ett tydligt tecken att oron är på väg tillbaka. Närmaste veckorna kan bli turbulenta på börsen.

En titt i diagrammet nedan visar hur VAP-indikatorn börjat falla i takt med att den kortsiktiga volatiliteten ökar. Det är inga dramatiska ändringar ännu, men en tydligt tendens. Om det fortsätter kan det vara en varning - eller "förskalv" som vi brukar kalla det på kontoret. Till saken hör ju också att oktober är börsens svarta svan med en extrem överrepresentation av dramatiska nedställ historiskt. Mer om det längre ned.

I diagrammet ser vi också volymprofilen till höger. Vi har markerat ut de mest intressanta nivåerna där omsättningen varit låg senaste 4 åren. Tydligast är stödområdet runt 1700 där omsättningen varit mycket lägre jämfört med tex 1600 och även 1800. Köpare och säljare har haft uppenbart mycket svårare att komma överens på just nivån runt 1700 vilket lett till färre avslut. Därmed utgör nivån ett intressant vägskäl. Oktober - en börsmånad utöver det vanliga

I diagrammet till höger ser vi dagar som stängt minst 5% ned som röda flaggor.
Gula flaggor markerar dagar i oktober.

Det syns ganska tydligt att väldigt många av de större rasdagarna tenderar att inträffa just i oktober eller åtminstone månaderna precis intill, sept och nov. En kanske ännu mer intressant iakttagelse är att merparten av dessa stora nedgångsdagar visat sig vara bra köplägen. I nästan samtliga fall har index stigit kort därefter igen.
 

Simulering dramatiska börsdagar på hösten
Vi kan testa utfallet för köp vid stängning under de mest dramatiska börsdagarna på hösten i Autotrader Pro. I simuleringen nedan har vi simulerat köp vid stängning om OMXS30 är ned minst 3% sedan igår (endast oktober och november). Sälj sker 10 börsdagar senare, dvs 2 veckor. 
Slutsatsen är tydlig: Om börsen går ner mer än 3% på en och samma dag i oktober eller november har det historiskt varit ett mycket bra köptillfälle på två veckors sikt.

Utfall:
Antal affärer: 17
Vinster: 10
Förluster: 7
Genomsnittsvinst per affär: +2,87%
Ackumulerad avkastning hela perioden (1992-nu): +64,8% inkl återinvestering

Avkastningsgrafen i violett
 
Nyheter