Efterbörsen

Oroligt för USA-index
Vi har sett en anmärkningsvärt stark återhämtning hos många ledande aktieindex sedan Corona-kraschen i våras. Men det finns skillnader, tex har OMXS30 och DAX inte ännu passerat tidigare All Time High-noteringar, medan Nasdaq100 har lyft hela 22% ovanför den tidigare toppnoteringen.

I diagrammen nedan syns de tre indexen, OMXS30, DAX samt Nasdaq100 tillsammans med V.A.P-indikatorn längst ned (Volatility Average Points).
Den kortsiktiga volatiliteten hos resp index jämfört med dess långsiktiga genomsnitt avslöjar effektivt börshumöret för tillfället, och för OMXS30s del ser vi hur V.A.P visserligen ligger runt mitten vilket brukar betyda "trading-orienterad" börs men ingen direkt fara för kraftiga nedgångar. Trenden är också stabilt uppåt även om det inte rör sig om något rally. Situationen för DAX liknar väldigt mycket den för OMXS30, och även här har vi en V.A.P-notering runt 50.
Värt att notera är att inget av dessa båda index har tagit ut tidigare All Time High-noteringar strax innan Corona-nedgången. Vi närmar oss visserligen, men en gissning är att den nivån kan komma att utgöra ett psykologiskt motstånd. Vi ska också komma ihåg att vi befinner oss i starten på den positiva delen av börsåret rent statistiskt, där tex OMXS30 har stigit i genomsnitt 8% kommande 6 månader baserat på de 18 föregående åren. Motsvararande statistik för DAX säger +6,2% i genomsnitt, och ca 3/4 av de tidigare åren har noterat positiv avkastning from nu fram till mitten av maj. 

Om vi däremot tittar på tekniktunga Nasdaq100 så ser det ganska annorlunda ut, med en exceptionell återhämtning efter Corona följt av ett riktigt rally som just nu noterar +22% över tidigare All Time High. Samtidigt ser vi att den kortsiktiga volatiliteten har ökat markant och därmed faller V.A.P-poängen och noterar nivåer strax över nollan. Det är något man ska ta på allvar, och om man inte använder någon annan indikator än just V.A.P skulle det här betyda en klar säljsignal. En del av förklaringen ligger såklart i att det är presidentval, och marknaden oroas dessutom av ökad smittspridning etc. En mer nedtonad analys skulle kunna bli att ändå avvakta utvecklingen och se om indexet ser ut att följa den genomsnittliga årsutvecklingen framöver. Årscykeln är inte lika distinkt för amerikanska index, men existerar likväl.  
Nyheter