Trend MULTI
Previous Topic  Next Topic 

Trend MULTI - associera instrument till underliggande diagram

Att ansluta och använda Trend MULTI

Trend MULTI är en vidareutvecklad variant av Trend Entry/Exit, som gör det möjligt att associera ett eller flera instrument till ett underliggande diagram. Exemelvis om man vill köpa/sälja ett antal aktier eller ETPer när ett index bryter genom en trendlinje. Det här gör att det blir mycket smidigt att kunna dra trendlinjer direkt i ett indexdiagram men låta AutoTrader köpa och sälja tex minifutures som du har valt ut. Observera att Trend MULTI inte kan blanka "naket", utan är avsedd att istället handla en ETP, tex Minishrt eller Bear-certifikat.

Om du inte har Trend MULTI installerad kan du ladda ner modellen via Hjälp > Uppdatera Trend MULTI


Första steget är att ansluta scriptet Trend Trigger till det underliggande diagram du vill använda. I exemplet nedan använder vi OMXS30 som index:


 • Öppna ett diagram för OMXS30-index
 • Klicka på knappen Scriptdatabas i knapplisten.
 • Klicka på Visa redigering
 • Fäll ned scriptdatabasen till höger och leta upp scriptet sl) Trend trigger
 • Se till så att Trend trigger-scriptet är urkryssat på vänsterhalvan av dialogen
 • Kryssa i Larmbevakat
 • Klicka på OK så stängs dialogen och anslutningen är klar


Associera index med utvalda instrument som ska handlas


 • Klicka ENTER på OMXS30-diagrammet (eller det diagram du vill använda som underliggande)
 • Välj fliken Indata script
 • Fyll i ett unikt tal mellan 10 och 799 i fält 8 (det är viktigt att detta tal inte används av andra modeller, tex Double 7)


 • Gör likadant med det instrument du vill köpa från indexdiagrammet, dvs fyll i samma tal i fält 8 i resp instrument Indata script
 • Fyll också i önskat insatsbelopp för resp instrument i fältet Trend Entry insats


Anslut ordermodellerna

 • Välj Nordnetkonto i verktygsfältet (detta konto är det som order läggs på)
 • Dubbelhögerklicka på första instrumentet som du vill ska handlas när trendlinje för köp skärs i indexdiagrammet
 • Välj Arbeta med med anslutningar för ordermodeller • Välj ordermodellerna Trend Entry Bull/Bear MULTI resp Trend Exit Bull/Bear MULTI
 • VerkställAnvänd Trend MULTI

Nu är orderbevakningen aktiv och när du drar en trendlinje i OMXS30-diagrammet och väljer ID=Long kommer AutoTrader bevaka nästa tillfälle då senast betalt hos index korsar trendlinjen. Det spelar ingen roll från vilket håll korsningen sker. När korsning sker skickas signal till alla de instrument som associerats med OMXS30 och köporder går iväg till Nordnet.

På motsvarande sätt skickas säljorder om du dragit en trendlinje med ID=Sell och senast betalt korsar denna.

Du kan även dra en tredje trendlinje, ID=Stop L (Stoploss Long) som också fungerar som sälj-linje. Dvs, du kan ha en köplinje för att komma in i positioner, en Sell för att ta hem vinst vid en viss nivå, samt en Stoploss-linje ifall positionen inte utvecklas som du hade räknat med.

Du har också tillgång till ID=Short och ID=Cover vilka hanterar "blankade" positioner genom att istället handla motsvarande Bear- eller Minishrt. I I det här fallet fungerar ID=Stop S (Stoploss Short) som stoploss för den blankade positionen.

TIPS: Du kan använda flera index samtidigt, tänk bara på att använda unika tal i Trend ID i Indata script för varje index så att signalerna inte kolliderar.


BRA ATT VETA: Trend MULTI har ett extra kontrollscript inbyggt som mäter aktuell spread för instrumentet man handlar. Om spreaden överstiger gränsvärdet (som är satt till 5% från början) blockeras order. Det är viktigt att ändra spreadgränsen om man tänker handla instrument som är mycket volatila eller har hög spread.

För att ändra spread, redigera script som heter xk) Spread Alert