Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Autotrader Pro

Pro-versionen av Autotrader innehåller fler funktioner, tex användardefinierade knappar, en kraftfull simulator samt möjlighet att styra kalkyler i tidsintervall
Utökad funktionalitet i Autotrader Pro 
Användardefinerade snabbknappar - ger dig möjlighet att skapa egna knappar för dina favoritindikatorer

Kraftfull simulator - utvärdera både dina egna och kommersiella handelsstrategier på historiskt tickupplöst data

Automatisk kalkylexekvering - låt Autotrader köra screeningfilter löpande så att du alltid har aktuella siffror

Uppgradering till Pro         
;Simulatorfunktion och historiskt tickdata 

Att simulera strategier på historiskt data är en stor fördel när man ska utvärdera något, dels kommersiella robotar men också egna strategier. Vilka parametervärden fungerar bäst under en viss tidsperiod osv? Autotrader Pro ger dig snabbt svaret. Simuleringen görs med s k animering, dvs programmet kan stega igenom börsdata sekund för sekund genom dagen för att få ett så exakt resultat som möjligt. Marknadspriset vid signaltillfället används istället för "dagens slutkurs" som annars är vanligt i andra plattformar med simuleringsfunktion.   Hänsyn tas till courtage och slippage enligt dina önskemål. Många andra plattformar saknar helt animeringsmöjligheter och kan därför inte ge ett tillräckligt exakt besked om hur utfallet skulle blivit i verkligheten. Med Autotrader får du tillgång till historiskt data i sekundupplösning from 2012 för de flesta större index och aktier för Nordenmarknaderna samt ett urval av aktier och index för Nordamerika. Vi har också tickupplöst data för flera valutapar. Tidigare än 2012 (from slutet av 2002 och framåt) har vi minutupplöst data för svenska marknaden.