Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Bar light

Bar light baseras på en av edgarna i Infinity, strategin som byggs i utbildningen. Den andvänder färgerna på candle stick-staplar för att avgöra momentum. 

Edgen visade sig fungera utmärkt på de flesta tillgångar och då var det naturligt att ta fram en multi asset-strategi. 

      
Positionen kan ligga öppen allt från någon enstaka dag till ett par veckor beroende på marknadsklimatet. Insatsbeloppet som Bar light köper för styrs av volatilitet, och kan justeras i antalscriptet.

Bar light är den enklaste av alla våra strategier och baseras på extremt få villkor vilket bör borga för hög robusthet.


För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.