Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Bull och Bear

Bull- och Bear-certifikat, eller ETNer som de egentligen kallas (Exchange Traded Notes) är kanske det mest populära sättet att handla olika tillgångar med utväxling.
"Bull" står för "tjurmarknad", dvs uppåtgående trend medan Bear står för "björnmarknad", fallande trend. Den stora skillnaden mellan certifikat och minifutures är den dagliga hävstången. I övrigt fungerar instrumenten på ett snarlikt sätt. Så här fungera daglig hävstång:

Exempel:
Vi väljer ett Bull-certifikat med daglig hävstång 2 ggr eftersom vi tror att underliggande tillgång kommer stiga närmaste dagarna. Det kan vara tex en aktie, ett index eller en råvara. I vårt exempel väljer vi en aktie:

Vi kan alltså istället för att köpa Volvo-aktier för 100 000 kr välja ett Bull-certifikat (om vi tror att aktien ska stiga) för en mindre summa, tex 33000 kr. Om vi väljer 3 ggr hävstång på certifikatet kommer vi att ha totalt 99 000 kr i marknaden, men vår risk är begränsad till de 33 000 kr vi köpt certifikatet för. På det viset har vi använt hävstång för att reducera risken. Vi kan också köpa samma Bull-certifikat för hela beloppet på 100 000 kr och därmed få en effektiv exponering i marknaden för 3 ggr så mycket, dvs 300 000 kr. I det fallet har vi alltså ökat risken men även avkastningsmöjligheterna. Bear-certifikat fungerar på samma sätt men har en kursutveckling som är omvänd mot aktien, dvs ett Bear-certifikat stiger när den underliggande tillgången faller.

Att tänka på när man handlar certifikat
Det viktiga att tänka på när man handlar certifikat med daglig hävstång är den sk avbränningseffekten som beskrivs nedan. Den gör att certifikat normalt inte är lämpade för positioner med lång placeringshorisont. I det fallet är minifutures nästan alltid ett bättre val eftersom priset rör sig linjärt med den underliggande tillgången. Daglig hävstång gör att det är omöjligt att säga vad certifikatet kommer att kosta i framtiden även om underliggande tillgång skulle stå i samma pris som idag.
Med minifutures går det alltid att förutsäga priset vid ett visst pris på den underliggande tillgången.


Avbränningseffekt
Till höger ser vi ett exempel på Volvo-aktien och ett Bull-certifikat med 2 ggr daglig hävstång. 
När Volvo stiger 1% räknat från stängningskurs igår stiger certifikatet 2%. 
Vi ser att efter några dagar blir inte utväxlingen exakt 2 ggr längre eftersom de dagar då aktien faller orsakar ett dubbelt så stort fall hos certifikatet. 
Den effektiva utväxlingen efter 5 dagar blev i det här fallet 12,22 dividerat med 6,25 = 1,96 ggr. Det här fenomenet kallas ofta för avbränningseffekt och är något man måste vara noga med att ta hänsyn till när man väljer instrument för sin placering.
Effekten blir större ju högre hävstång certifikatet har och ju mer volatil marknaden är.
Man kan också få en positiv ränta-på-ränta-effekt av den dagliga hävstången ifall aktien trendar starkt uppåt.  

Nedan ser vi ett annat exempel på avbränningseffekten. I det här fallet är det ett Bull-certifikat med 10 ggr hävstång för OMXS30-terminen. Översta delen av diagrammet visar OMXS30 och undre delen visar certifikatet under samma tidsperiod. OMXS30-index har stigit med 4,35% under perioden medan certifikatet stigit med ca 28%. Den effektiva hävstången har alltså varit drygt 6 ggr under perioden, istället för den dagliga hävstången på 10 ggr. Observera att det här är ett exempel på en positionering som Bull-certifikat med så hög hävstång inte är avsedd för, utan mer för att demonstrera avbränningseffekten i praktiken.


Omsättning och likviditet
Går det alltid att köpa och sälja ett certifikat? Ja, det går alltid att handla (undantaget vid tekniska problem eller likn). Däremot kan omsättningen vara låg i många certifikat. Ett vanligt missförstånd är att låg omsättningen innebär att man inte alltid kan handla instrumentet. Det stämmer inte. Emittenten fungerar som market maker och ställer både köppris och säljpris med en tillräcklig likviditet. Man handlar alltså nästan alltid med emittenten både när man köper och säljer ett certifikat. Enda tillfället det inte går att handla är om emittenten har tekniska problem.


 Certifikat kan handlas i ISK och KF    Observera avbränningseffekten/ränta-på-ränta

 Du kan både öka och minska risk med certifikat    Certifikat har inget slutdatum utan byts vid för lågt pris
 Du kan frigöra kapital med certifika  
 Man vet alltid aktuell hävstång med certifikat

 Du kan exponera dig både "Bull" och "Bear"

 Endast lämpliga för kortsiktig handel

 Du kan inte bli skyldig pengar med certifikat

 Autotrader kan handla certifikat automatisktUtbildningsmaterial och att hitta rätt certifikat
Det stora antalet certifikat som finns att handla gör att det kan kännas svårt att hitta i början. Ett tips är att gå till respektive emittents hemsida. Där finns bra sökmotorer där man kan välja bland underliggande tillgång och sortera fram certifikat med den hävstång man tänkt sig.

När man väl hittat rätt går det snabbt att lägga upp instrumentet i Autotrader om man vill studera grafen och ansluta någon form av automatisk bevakning.


Hos emittenterna hittar du också prospekt för varje instrument, samt mer utförligt utbildningsmaterial. Vi rekommenderar starkt att du läser genom detta noga innan handel.Disclaimer:
Autostock AB tar inget ansvar för handel med finansiella instrument. All handel med hävstångsprodukter innebär risk. Du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Studera alltid varje instruments prospekt noggrant innan handel.