Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheternaCoinBot ZERO STEP är den senaste av strategierna i samarbetet med Valour som erbjuder trackers för kryptovalutor.
CoinBot ZERO STEP syftar på Valours krypto-trackers som helt saknar förvaltningsavgift. 
CoinBot STEP-strategin baseras på en statistisk månadscykel hos samtliga 7 krypto-trackers som Valour erbjuder. Namnet "Step" kommer från villkoren där strategin skalar in och ur positionen i steg.

CoinBot ZERO STEP kan anslutas direkt till det handlade instrumentet, men om du avser att köra flera CoinBot-strategier fungerar det också att ansluta till fiktiva konton och använda PC Link/ETP Link för att nettopositionera.
      
Positionen kan ligga öppen allt från någon dag till över 1 vecka beroende på marknadsförhållanden.
CoinBot-strategierna laddas ner som öppen kod för maximal transparens, ochs kan enkelt modifieras av användaren.
Som med alla kryptovalutor är det viktigt att tänka på vilken hävstång man väljer så att man inte tar för stor risk.
Strategin är lämplig att ingå som en mindre del i en större portfölj.

STEP kan handla direkt på skarpt konto under förutsättning att ingen annan strategi är ansluten till samma instrument. Om du vill handla fler CoinBot-strategier används testkonton samt PC Link/ETP Link enligt YouTube-klipp >
(sätt i så fall insatsen lämpligt så att kontot inte övertrasseras)


För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.