Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Conquest

Conquest handlar aktier baserat på price action. Strategin fungerar för multipla marknader samtidigt.
Conquest är en handelsstrategi designad för handel med aktiehandel för multipla marknader och analyserar s k price action i intradagsperspektiv, rankar olika aktier mot varandra och bygger en lista med toppkandidater som kan handlas. Det betyder att flera positioner normalt är öppna samtidigt.
Säljsignal triggas när aktiens Relative Strength Index når en överköpt nivå. Det kan ta allt från några få dagar till flera veckor för en position att stängas.

 
Ranking-motorn körs flera gånger per handelssession och signal kan därmed triggas när som helst.
Conquest använder en generell "edge" som fungerar på de flesta tillgångar. I vårt redovisningsexempel nedan har vi tex använt aktier från både svenska, norska och amerikanska marknaden samtidigt. Hantering av USD-kursen sker automatiskt genom att strategin "känner igen" stängningstiden för aktien, och antar att den handlas i dollar om stängning enligt kalendern är kl 22. 

Aktiesplittar
På de mindre aktielistorna är det vanligt att aktiekurser splittas, dvs bolagen växer ofta snabbt med stigande aktiekurser som följd. Bolaget kan då välja att införa en s k splitt på aktien, tex 1/3 eller liknande så att 1 aktie blir 3 nya men priset sänks till 1/3. Detta påverkar analysen om man inte lägger in en splitt-korrigering på det datum då det nya antalet aktier gäller. Detta måste man göra själv.

YouTube-klipp som visar hur en splitt läggs in >
                                                                                             
Det räcker att lägga in splittar för det senaste året eftersom Conquest-modellen inte tittar längre bakåt än så i analysen. Autotrader Pro-användare som vill simulera modellen längre bakåt i tiden behöver däremot lägga in samtliga splittar under den simulerade perioden, annars kommer resultatet att bli missvisande. Skatteverket har bra information om splittar och datum. För amerikanska aktier finns en bra sida med historiska splittar, www.splithistory.com

Redovisning av resultat
Conquest-modellens resultat är helt beroende av vilka aktier som ansluts och deras relativa performance jämfört med varandra. Vi har valt ut aktier enligt listan nedan som exempel. Var och en kan naturligtvis välja vilka aktier som helst.
Notera att varje användares resultat kommer se olika ut beroende på anslutna aktier. 

  Det behövs minst 1 års historik för att analysen ska kunna göras korrekt. Man bör också välja bolag vars aktie har så hög omsättning som möjligt för att undvika kursdrivningsproblem. Urvalet nedan har gjorts i Kalkylforskaren där vi mätt omsättningen under en tidsperiod och tagit fram de mest omsatta aktierna på listorna som har historik minst tillbaka till 2012.

Urval svenska, norska och amerikanska aktier
Vilka aktier man ansluter till Conquest är självklart upp till var och en, vi har själva screenat fram ett urval i Kalkylforskaren baserat på omsättningen och kontinuiteten i vårt historikdata. Dessa aktielistor finns att ladda ner via Hjälp > Aktielistor direkt i Autotrader och kan naturligtvis modifieras efter önskemål.

För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.