Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Crash Pack

Vi har samlat tre olika blankningsstrategier i Crash Pack - ett paket som ger möjlighet att skydda en portfölj av strategier med olika hedge-positioner.
Genom att använda flera olika blankningsstrategier kan man öka sitt skydd mot stora nedgångsfaser på börsen. Crash Pack ingår i NAS Access Free och är alltså gratis att använda.

Iden är att en eller flera av Crash Pack-strategierna kan fungera som motvikt i en större portfölj där en hög Beta-faktor används.

 
Den riskjusterade avkastningen kan höjas när flera av strategierna som ingår har en övervikt mot tillgångar som korrelerar med den generella börsutvecklingen, alternativt där det finns en övervikt mot "Long"-positioner.
Paketet med "short"-strategier innehåller i dagsläget nedanstående, men kan byggas ut löpande framöver.


Multi Short
Strategin fungerar på ett större antal tillgångar och letar efter kombinationen förhöjd volatilitet samt fallande kurser. Blankningsposition tas och stängs när RSI når en kraftigt översåld nivå. Finessen med Multi Short är diversifieringen med många olika tillgångar som gör att chanserna att pricka in bra blankningstillfällen ökar. Dessutom korrelerar tillgångarna inte så mycket. Multi Short ansluts till sina underliggande tillgång på ett testkonto i samma stil som övriga multi-strategier.

Protector och Defender
De båda strategierna är snarlika men använder olika exitvillkor. Båda är designade att handla XACT Bear och på så vis kunna utgöra en "motvikt" i en större portfölj. Ordermodellerna ansluts alltså direkt till XACT Bear på skarpt konto (om du väljer den ena), alternativt fiktivt konto om du önskar nettopositionera med PC Link tillsammans med fler strategier som också handlar XACT Bear.

En generell instruktion hur handelsstrategier kopplas in finns i PDF-format >

För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.
Ladda ner Portfolio Mixer >