Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Crash Pack

Vi har samlat olika blankningsstrategier i Crash Pack - ett paket som ger möjlighet att skydda en portfölj av strategier med olika hedge-positioner.
Genom att använda flera olika blankningsstrategier kan man öka sitt skydd mot stora nedgångsfaser på börsen. Crash Pack ingår i NAS Access Select 20.

Iden är att en eller flera av Crash Pack-strategierna kan fungera som motvikt i en större portfölj där en hög Beta-faktor används.

 
Den riskjusterade avkastningen kan höjas när flera av strategierna som ingår har en övervikt mot tillgångar som korrelerar med den generella börsutvecklingen, alternativt där det finns en övervikt mot "Long"-positioner.
Paketet med "short"-strategier innehåller i dagsläget nedanstående, men kan byggas ut löpande framöver.


Multi Short
Strategin fungerar på ett större antal tillgångar och letar efter kombinationen förhöjd volatilitet samt fallande kurser. Blankningsposition tas och stängs när RSI når en kraftigt översåld nivå. Finessen med Multi Short är diversifieringen med många olika tillgångar som gör att chanserna att pricka in bra blankningstillfällen ökar. Dessutom korrelerar tillgångarna inte så mycket. Multi Short ansluts till sina underliggande tillgång på ett testkonto i samma stil som övriga multi-strategier.

Bar light Shrt
Den omvända versionen av Bar light-strategin ligger sedan september 2022 i Crash Pack och fungerar precis som Multi Short på ett flertal tillgångar. Volatilitet används för att konstatera oro i marknaden och därmed öppna för att ta en blankad position.

Sidewinder
Det här är också en ren blankningsstrategi som ligger i Crash Pack sedan september 2022 (NAS Select 20). Sidewinder blankar OMXS30 när förutsättningarna är uppfyllda.

Flipside
Strategin blankar Bitcoin-trackers på testkonto som replikeras via PC Link/ETP Link via valfri minifuture till skarpa kontot. Strategin använde månadscykeln i kombination med ett momentumfilter för att avgöra när en short-position i Bitcoin ska tas.

En generell instruktion hur handelsstrategier kopplas in finns i PDF-format >

För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.
Ladda ner Portfolio Mixer >