Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Crescendo

Crescendo är en av våra äldsta strategier och baseras på årscykler och volatilitet.

Crescendo handlar OMXS30-index med lång tidshorisont. I genomsnitt görs ca 2-4 affärer per år. Strategin försöker utnyttja den statistiskt starka delen av börsåret, och ligger normalt i köpt position flera månader i sträck. Det finns också villkor som analyserar den relativa volatiliteten för att avgöra börsklimatet. Vår Predictive Average-indikator analyserar flera års historik samtidigt och bygger upp en genomsnittlig årsutveckling för index som kan förskjutas i tid. 
  Predictive Average gör att strategin kan "se in i framtiden" hur den genomsnittliga utvecklingen varit historiskt under kommande månader. Crescendo har möjlighet att blanka index under speciella förutsättningar. För att det ska ske behöver priset hos index noteras varaktigt under sitt årsmedelvärde. Positionen stängs antingen när volatiliteten toppar ur efter en extrem ökning, eller när priset hos index åter noteras varaktigt ovanför årsmedelvärdet igen.


Analysens byggstenar

Crescendo använder enkla regler för att ta position. För att Crescendo ska generera en köpsignal behöver något av följande kriterier vara uppfyllda:

  • Predictive Average-kurvan är på väg att svänga upp i positivt territorium
  • Panikindikatorn larmar för överdriven volatilitet

Positionen behålls tills något av följande inträffar:
  • Predictive Average börjar falla - då säljs den köpta positionen och Crescendo lägger sig likvid
  • Vi får två raka månadsstängningar under årsmedelvärdet - i det läget positionerar sig Crescendo "kort"

För att generera blanksignal behöver något av följande ske:
  • Vi får två raka månadsstängningar under årsmedelvärdet
    Predictive Average-kurvan är på väg att vända till negativ derivata samtidigt som senaste månadsstängningen skett under årsmedelvärde

För att stänga en blankad position behöver något av följande ske:
  • Panikindikatorn larmar för överdriven volatilitet
  • Vi får en månadsstängning över årsmedelvärdet

Crescendo kan fungera som hedge-strategi
Ett annat användningsområde för strategin kan vara att hjälpa dig skapa en hedge-position, eller skydd, för din aktieportfölj. Många bekymras över risken för större nedgångar samtidigt som man kanske inte gärna vill sälja sina aktier. Tack vare det starka och breda utbudet av s k ETPer, Exchange Traded Products, kan vi idag relativt enkelt positionera oss för att skydda en aktiemodell mot stora värdefall i samband med en börsnedgång. En hedge-position fungerar som "motvikt" och innebär i praktiken att man köper lämpliga ETPer som ökar i värde när börsen faller. Tricket är att veta när det är dags att börja "hedga" sin portfölj. Crescendo kan hjälpa dig genom att handla både Short-position eller Long-position.


En generell instruktion hur handelsstrategier kopplas in finns i PDF-format >

För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.
Ladda ner Portfolio Mixer >