Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Cycle Month

Marknaden rör sig i cykler, och vissa aktier har tydligare svängningar än andra. Med Cycle Month blir det enkelt att studera varje akties månadscykler och hitta de som är mest intressanta varje dag.
Cycle Month-indikatorn analyserar de senaste 4 årens månadssvängning och ritar upp kurvan för varje aktie. Det blir enkelt att hitta de statistiskt mest optimala dagarna i månaden för köp resp sälj. Det går också att låta Kalkylforskaren screena fram vilka aktier som har bäst statistiska förutsättningar just för dagen att stiga kommande dagar, eller varför inte leta upp de aktier som haft bästa genomsnittliga vinst kommande vecka osv. 

Analysen baseras på de senaste 4 årens månadskurvor som läggs ovanpå varandra och skapar ett genomsnitt. Det är denna kurva som visas när du klickar på Cycle Month-knappen i Autotrader Pro. Nedan finns två YouTube-klipp som visar hur det går till rent praktiskt att använda indikatorn och hitta intressanta aktier.

 
I det här klippet visas de olika grafiska indikatorerna som Cycle Month kan visa. Titta på YouTube-klipp >   Här visas hur Kalkylforskaren kan screena aktier med hjälp av Cycle Month-indikatorn. Titta på YouTube-klipp >