Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheternaDayDrop är price action-baserad daytrading-strategi för handel med de amerikanska ETFerna SPY och QQQ som motsvarar SP500- samt Nasdaq 100-index.
Analysen använder inte en enda indikator utan endast kalendervillkor veckodagar samt prisvillkor. Enkelhet innebär ofta robusthet. 

      
DayDrop anslutas till de underliggande tillgångarna på ett fiktivt konto och replikeras via PC Link och ETP Link till minifutures som handlas på det skarpa kontot.

Positionen stängs samma dag.
För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.