Efterbörsen 

Inga köpsignaler ännu 
Vi följer upp förra veckans titt på kommande genomsnittsutveckling för OMXS30, och i diagrammet nedan kan vi se hur vi precis passerat den statistiska tidpunkten för vårens topp hos index. I genomsnitt har alltså OMXS30 vänt nedåt från mitten av april baserat på de senaste 18 årens utveckling. Vi räknar nu med osäker utveckling framöver, speciellt med tanke på att vi befinner oss i en bear market enligt definitionen att månadsstängningskurserna ligger under 12-månaders medelvärde. Till skillnad från många andra analytiker ser vi inga nära förestående köpsignaler, utan håller fast till fortsatt bear-scenario tills någon av två följande situationer inträffar:
  • Vi får en månadsstängning över årsmedelvärde (i skrivande stund 1494 för OMXS30)
  • Volatilitetsindikatorn larmar för överdriven panik
Just nu är volatiliteten avtagande, så vår "panik"-indikator ser inte ut att larma närmaste tiden. Det röda bandet är just nu stigande och ligger allt längre ifrån det gröna bandet. Först när det röda bandet hamnar under det gröna larmas för panik, och vi har alltså en situation just nu med minskad nervositet hos marknaden. Vid en panik-signal går vi Long i marknaden eftersom det historiskt visat sig vara väldigt bra köptillfällen. 

Notera gärna att den violetta "framtids"-kurvan visar en tillfällig botten ca 1/3 in i kommande halvårsperiod, det är den statistiskt intressanta tidpunkten runt midsommar där vi brukar få en vändning upp som håller i sig fram till sista veckan i juli. Därefter är utvecklingen oftast mer negativ igen för att vända upp i september. Vi återkommer självklart med närmare titt på det under sensommaren.


Sneak peek - Fusion MultiStrategy
Vi arbetar just nu med att ta fram en multistrategi bestående av Legato och Coda, båda populära gratisstrategier bland våra användare. Eftersom de analyserar i olika tidsperspektiv finns förutsättningarna för att låta dem agera tillsammans och positionera sig variabelt. Vi hoppas kunna erbjuda nya "Fusion" inom kort (kostnadsfritt). En tjuvtitt på simuleringsresultat nedan visar att avkastningsgrafen blir jämnare med multistrategin än de enskilda delarna. Vi kan också se att volatiliteten i marknaden är avgörande för avkastningen, ju högre volatilitet desto brantare kapitalökning.


 
Nyheter