Efterbörsen 

Let´s make stocks great again
Vi står inför en avgörande händelse i och med det amerikanska valet på tisdag. Det är omöjligt att veta hur börsen kommer att reagera, men likväl sticker vi ut hakan och analyserar det vi kan analysera - historiska fenomen som tenderar att återupprepas. Börsen verkar ha prisat in en del av "risken" att Trump tar hem valsegern. Det är uppenbart att marknaden inte gillar ett sådant utfall. Börsen gillar stabilitet, och just osäkerheten i nuläget är det som trycker ned börskurserna. Historiskt har november oftast varit en positiv börsmånad med ett visst statistiskt förekommande nedställ under fösta halvan av månaden, så det finns även rent tekniska orsaker att börsen fallit senaste dagarna, dock ej så mycket som skett.

Vi tar en titt på OMXS30-utvecklingen senaste tiden i diagrammet nedan. Vi kan se hur kursen tenderat att stänga i nedre halvan av kursstaplarna senaste veckan. Vi har 5 raka dagar som stängt i undre stapelhalvan. Vi hade också en stängning på plus i torsdag, men fick en ny stängning i negativt territorium i fredags. Den parameterkombinationen, alltså 5 dagar med stängning i nedre halvan och 1 dag som stängt nedåt, har inträffat 9 gånger senaste 4000 börsdagarna, vilket visar vilken ovanlig situation vi ser. Därmed blir också det statistiska underlaget begränsat, och vi kan inte dra några speciellt säkra slutsatser ur formationen. Men det är ändå intressant att veta att dagen efter denna formation har kursen i genomsnitt stängt 0,6% nedåt, och 3 dagar efter formationen har vi sett en kurs på -0,35% lägre än idag, och 5 dagar efter har vi sett hela -1,8% nedgång i genomsnitt. Vi har alltså en negativ trend historiskt i samband med denna formation. 

Det hela blir betydligt mer extremt om vi tittar på de amerikanska indexen, och noterar hela 9 dagar med negativ stängning OCH stängning i nedre halvan av dagsstaplarna för både Nasdaq 100 och Nasdaq Composite, något vi aldrig konstaterat så långt bakåt vi har data (18 år). För Dow Jones del är motsvarande siffror -7, och det har bara inträffat 1 gång tidigare under den period vi har data, och då stängt kursen -1,09% lägre dagen efter. Även här ett negativt scenario alltså. 


Tittar vi på Predictive Average ser vi i diagrammet nedan en svagt negativ genomsnittlig utveckling för OMXS30 kommande vecka baserat på de 18 senaste årens historik. I vanlig ordning är den blå kurvan OMXS30s egen utveckling, grå kurva är genomsnittliga årssvängningen senaste 18 åren och den rosa kurvan längst till höger visar kommande kvartals genomsnittliga utveckling historiskt. 

Även om vi bortser från inverkan från valet så har vi alltså inget stöd för uppgång kommande vecka historiskt. Vi har ringat in kommande vecka och kommande 2 veckors genomsnitt, som hamnar på -0,77% resp -0,41%. Endast 44% av de föregående 18 åren har OMXS30 stigit kommande vecka. Däremot är utvecklingen kommande kvartal och halvår betydligt starkare historiskt. Två saker talar mot att börsen faller signifikant:
  • Vi har månadsstängningar över årsmedel (ej utritat nedan)
  • Volatiliteten räknat dag-dag är fortsatt låg även om den ökat senaste veckan
En större händelse som valet kan naturligtvis ändå få marknaden att skaka, men en mycket grov gissning är att ett eventuellt nedställ i första hand kan utgöra ett bra köptillfälle. Dels är volatiliteten låg, men framför allt har vi den statistiskt starkaste delen av börsåret framför oss och har också en positiv primärtrend tack vare månadsstängningar över årsmedelvärdet. Det finns dock en brasklapp - kursen för OMXS30 ligger nu mycket nära årsmedelvärdet och skulle vi få ett rejält fall efter valet så att november stänger under årsmedel ser historiken betydligt sämre ut. Det är också troligt att vi skulle kunna få se ett liknande förlopp som vid Brexit-omröstningen, snabbt ras nedåt med en distinkt återhämtning direkt efter.Oktober månads strategiresultat är uppdaterade
Nu även med redovisning exkl blankning för aktiestrategierna!
 
Nyheter