Efterbörsen 

OMXS30 mot 1500
Börsen ligger i stigande trend även om takten fallit senaste veckorna. Så här dags på året brukar vi få se en konsolidering och ibland tom en liten nedgång under första halvan av december. Senaste 18 åren har OMXS30 i snitt backat ca 0,5% kommande två veckor. Inget tyder på att det inte skulle kunna ske igen. Andra halvan av månaden (och även de flesta månader) är betydligt starkare statistiskt. 
I skrivande stund, måndag, stiger börsen tydligt, men det behöver inte betyda något avgörande i sig, även om det är intressant att det sker så tidigt i månaden. Det stärker det något förändrade beteendet hos månadscykeln som vi undersökte för ett par veckor sedan i Efterbörsen >

Enligt de senaste årens tidigarelagda TOM-effekt (Turn of Month) bör vi alltså kunna få ett par dagars uppgång den här veckan, innan index tillfälligt dippar igen. Nästa statistiska datum för köp blir den 10:e börsdagen i månaden, dvs 14:e december då vi räknar med att kursen kan stå lägre än idag. Därefter ser månadsmönstret starkt ut och 1500-nivån kan utmanas på allvar. En topp skulle kunna bildas runt julhelgen om mönstret håller i sig. Den blåstreckade kurvan i diagrammet representerar genomsnittlig månadsutveckling senaste 5 månaderna.

I diagrammet nedan ser vi också hur V.A.P-indikatorn börjat stiga igen, vilket beror på att differensen mellan den kortsiktiga och långsiktiga volatiliteten ökat något. Vi har en fortsatt minskande dag-dag-volatilitet. Det har under de senaste 30 åren setts endast i samband med stabila uppgångsfaser, och vi räknar med att historien upprepar sig.


Vi tittar också på några aktiekandidater. Senaste veckorna har vi tagit upp bl a NCC, LATO, TEL2, ASSA m fl, och dessa är alltjämt intressanta ur Predictive Average-synpunkt, men det kan ju också vara intressant att studera några nya alternativ. Den här veckan har vi följande på bordet:

BALD-B har fallit kommande vecka under merparten av de senaste 12 åren, i snitt med -1,1%. Därefter ser det ljusare ut och genomsnittsökningen kommande kvartal räknat från idag är hela +14,7% och 10 av de 12 föregående åren har bjudit på kursökning. En varning dock för låg V.A.P-poäng just nu. Den tenderar visserligen att vända upp men är ännu inte på nivåer som vi normalt betraktar som köpvärda. 

Klicka för större bild

SAAB-B har ett speciellt intressant historiskt mönster kommande två veckor där aktien stigit under hela 11 av de 12 senaste åren. Genomsnitt +3,5%. Även på 1 månads horisont ser historiken bra ut med i snitt +9,7% avkastning. Som grädde på moset är V.A.P-poängen över 80 vilket i sig är en bra indikation på stabil handel och sannolikt stigande kurs.
Klicka för större bild

MIC-SDB hamnar i ett intressant läge inom några dagar då kursen historiskt bildat en tillfällig botten för att därefter stiga kraftigt i genomsnitt under kommande kvartal och halvår, +16% och +26,9% resp. Redan kommande vecka har kursen stått i genomsnitt +6% högre än idag. V.A.P är tyvärr inte så bra, men har börjat stiga vilket alltid är en bra men tidig indikation på stabilare handel framöver.
Klicka för större bild

 
Nyheter