Efterbörsen 

Ökande volatilitet skapar förutsättning för nedgång
Årets första börsvecka bjöd på en rejäl återhämtning för OMXS30. Det var inte helt oväntat efter det översålda läget i slutet av 2017 (förra veckans Efterbörs hade rubriken "Mellandagsrea på börsen"). Det som är intressant är att vi nu fått en decembermånad som stängt under 12-månaders medelvärde. I Efterbörsen från 15:e december gjorde vi en simulering av vad som hänt månaderna efter denna situation historiskt. Sedan 1993 har december stängt under årsmedelvärdet 7 ggr (detta blir 8:e gången). Av dessa 7 gånger stod kursen lägre i april 6 av gångerna. Det är en hyggligt tydlig statistisk indikation även om det totalt sätt naturligtvis är få tillfällen. 
Det som talar mot att börsen skulle falla fram till april är den positiva delen av årscykeln, OMXS30 stiger i genomsnitt drygt 3% fram till börja av april. Det som talar mot stigande kurser just nu är att volatiliteten börjat stiga från sin rekordlåga nivå. Vi ser i diagrammet nedan hur V.A.P-indikatorn släppt från 100-nivån och nu hamnat en bit under 80 poäng, dvs vi har inte ens en tillräckligt hög poäng för att gå Long i OMXS30 just nu. Stigande volatilitet har nästan alltid inneburit fallande kurser historiskt. 

I det korta perspektivet har index nu passerat upp genom det lågvolymområde som syns i volymprofilen längst till höger i diagrammet. Det stämmer bra med senaste årets beteende, kursen "vägrar" att tillbringa någon längre tid inom området 1590-1610. Så också denna gång, och nu återstår att se vilken väg index väljer kommande vecka. Kursen har i princip nästan redan nått nästa volymtopp vid 1615-1625 där vi kan få ett avgörande. Blir det fortsatt uppåt räknar vi med en snabb passage genom lågvolymområdet 1625-1635 med målkurs runt 1640 där vi hittar hög omsättning senaste året.

Det är lätt att dra en trendlinje över topparna senaste veckorna där index vänt ner konsekvent, men det är inget vi fäster någon större vikt vid. Det kan lika gärna fortsätta uppåt några dagar till. Men den medellånga trenden tolkar vi som nedåt efter månadsstängningen under årsmedelvärdet (ochs synligt i diagrammet). Skulle januari stänga ovanför årsmedelvärdet har vi åter igen en giltig signal för förnyad Bull-market. Men tills motsatsen bevisas är vi "bearish".


Egen handel
Vi nämnde i förra Efterbörsen att vi hade övervägt en möjlighet att hedga portföljen mot fortsatta kursfall. Vi skrev också att vi skulle avvakta kommande dagars utveckling för att se hur index utvecklade sig, samt hur Raptor-strategin skulle hantera månadsskiftet. Raptor gick ur sin Long-position i veckan och därmed är det inte längre aktuellt med någon hedgeposition.


 
Nyheter