Efterbörsen 

Fortsatt tradingbörs
Vi ser ingen ändring i förutsättningarna för vår analys baserat på senaste veckans utveckling. Det mest intressanta var att OMXS30 gjorde ett nytt försök att bryta volymmotståndet runt 1595-1600 utan att lyckas. Index pressades ner och veckan stängde nära lägsta notering, ett tydligt svaghetstecken. Nu börjar även utdelningarna skiljas av från aktiekurserna vilket sannolikt kommer pressa index ännu mer kommande veckor. Säsongsmönstret visar på en svag uppgång kommande månad, men därefter ser mönstret svagare ut generellt fram till september.
Så här i mitten av månaden är det svårt att spekulera i om vi får en månadsstängning under årsmedelvärdet. Det skulle bekräfta vårt bear-scenario ännu en gång. Vi drar inga fler slutsatser av utvecklingen i dagsläget utan följer hellre indikatorerna vid månadsskiftet. Ett distinkt brott upp genom 1600 skulle snabbt kunna vända på hela scenariot. Längre bort än så är faktiskt inte bull-trenden just nu. Tillsvidare använder vi hellre den skakiga börsen till kortsiktig trading. Den dagen då V.A.P-poängen biter sig fast över 80 igen kan vi börja titta på mer långsiktig "buy and hold"-taktik. Trött på skakig börs?
Alpha Shark kan vara lösningen med sin hedge-teknik. Strategin använder två index för att förkorta bort så mycket marknadsrisk som möjligt ur ekvationen. Alpha jagar marknadsneutral avkastning genom att utnyttja bristande korrelation mellan OMXS30 och DAX30, och ligger alltid hedgad i marknaden. Därmed undviks dramatiska risker eftersom båda index tenderar att gå åt samma håll i händelse av större marknadsrörelser. Under mer normala omständigheter uppstår alltid små skillnader, och dessa obalanser är grunden till att Alpha Shark kan producera vinst när obalanserna svänger tillbaka. Det gör också att marknadens generella utveckling nästa dag spelar mindre roll, och behovet av att stänga positioner över natten minskar. Ofta uppstår istället fördelar genom att ligga ständigt exponerad i marknaden. Alpha Shark blir därför en "mentalt bekväm" robot att köra. 
Nyheter