Efterbörsen

Avgörande skillnad mellan indexen
Vi skrev förra veckan om skillnaden mellan DAX och OMXS30-utvecklingen. Skillnaden är tydlig och även om OMXS30 nu rekylerat ned något från senaste toppen så består den grundläggande differensen. EURSEK-kursen har fallit tillbaka något senaste veckan och därmed "sänkt priset" på OMXS30 i svenska kronor. Kvoten mellan DAX och OMXS30 har därmed svängt tillbaka en del senaste dagarna. 

De båda diagrammen nedan visar skillnaden. OMXS30 till vänster uppvisar alltjämt ett typiskt Bull Market-beteende med relativt låg volatilitet samt stabil kurs ovanför årsmedelvärdet. DAX däremot ligger under årsmedelvärdet och har en något förhöjd relativ volatilitet (dag till dag-volatiliteten i kort perspektiv är högre eller i nivå med den mer långsiktiga genomsnittliga volatiliteten). V.A.P-indikatorn orkar därför inte upp över 80 som är vår gräns för att anse indexet vara "bullish". DAX är däremot perfekt som trading-index just nu när V.A.P ligger mellan 20-80. Värt att notera är att V.A.P är stigande för DAX och det är absolut ingen omöjlighet att vi får se en notering över 80 inom kort vilket skulle styrka ett Bull-scenario även för DAX.

ROC and Roll Investor - ny investeringsstrategi
I måndags lanserade vi den nya strategin i samband med Traders Pub-kvällen med Nordnet i Stockholm. Tack alla som kom!
Iden med ROC and Roll är att sprida exponering/risk på fler aktier och tidshorisonter. Den nya strategin är en roterande aktieportfölj som handlas månadsvis och selekterar ut de 10 bäst trendande aktierna enligt poängsättningsalgoritmen. Vi använder Rate of Change i en konfiguration med tre olika tidspersktiv samtidigt för att bedöma varje akties trend. De 10 högst rankade aktierna läggs i portföljen varje månad. Konceptet är mycket enkelt: Köp styrka och sälj svaghet. 
ROC and Roll Investor finns också tillgänglig som kalkyl i Kalkylforskaren. Det är alltså enkelt att skapa en arbetsyta där man visuellt ser aktielistans aktuella poäng för resp aktie. Vi har valt Sthlm MidCap-aktier som urval för strategin.

 
Nyheter