Efterbörsen

Ökande volatilitet
De tendenser vi sett senaste veckorna till ökad dag-till-dag-volatilitet har förstärkts senaste veckan. Sammantaget ser vi nu ganska starkt negativa signaler för OMXS30:
  • Ökande volatilitet - fallande Volatility Average Points betyder svagare attraktion att äga index
  • Dubbla månadsstängningar under årsmedelvärde - det är så alla historiska nedgångar har börjat
  • Mycket nära brott genom långsiktig stödnivå från 2008 - en etablering av kursen under den gröna trendlinjen i diagrammet nedan ser sannolik ut och skulle betyda att 10 års trend uppåt är bruten

Sedan 1:a november tolkar vi utvecklingen som bearish i och med oktobers stängning under årsmedelvärdet. Sedan dess har bear-scenariot stärkts baserat på den ökande volatiliteten. Det syns tydligt i diagrammet nedan i fältet Analys 1 där dag-till-dag volatiliteten finns utritad. Den röda kurvan i samma fält visar den kortsiktiga volatiliteten och den gröna är mer långsiktig. En intressant situation uppstår om den röda kurvan hamnar under den gröna, vilket historiskt har varit en bra kortsiktig köpsignal. Det är något som tex Crescendo-strategin kan utnyttja. Mer om det nedan. Vi är inte där ännu, men det är något vi håller koll på närmaste tiden. Det årliga säsongsmönstret är också något vi tittar på, det är oftast svagt kommande månad och brukar vända i mitten av januari för att därefter toppa ut i slutet av april. Men, en titt historiskt på de år där index handlas under årsmedelvärdet i december brukar inte ge någon större vinst fram till april heller vilket gör att vi är relativt negativt inställda till utvecklingen framöver. Så länge V.A.P-indikatorn ligger mellan 20 och 80 tolkar vi börsläget som "trading-orienterat" vilket i praktiken betyder kort tidshorisont på positionerna. En etablering under 20-nivån skulle betyda mer konstant blankningsposition. Crescendo signalerade blanksignal den 3:e december direkt efter börsöppning på kursnivå ca 1543 för OMXS30. I händelse av att den kortsiktiga volatiliteten ökar snabbt och överstiger den långsiktiga tillräckligt mycket kan en spekulativ Long-signal genereras. Det skulle i så fall betyda att vinsten i nuvarande Short-position tas hem och vi får en Long-position istället, vilket också hände senasst 3:e april. Crescendo är gratis i Autotrader Bas.
Nedan ser vi hur blanksignal triggades:

 
Nyheter