Efterbörsen

Extremt hög volatilitet - bra köptillfälle historiskt
Veckan som gått har varit en av de absolut stökigaste i börsens historia och har en given plats i historieböckerna. På endast 15 börsdagar har OMXS30 tappat nästan 30%. Det saknar motstycke. Nu är 30% visserligen inte något överdrivet stort börsfall historiskt, men på endast 15 dagar har vi aldrig sett något liknande. Sommaren 2011 rasade OMXS30 runt 25% men det tog ca 10 veckor.

I botten av den nedgången såg vi extremt hög volatilitet med 4-5 olika vågformationer med en amplitud när 10% innan en stabilisering började synas i december. Det är naturligtvis alltid intressant att jämföra tidigare ras med det vi ser nu. Varje gång vi haft en större nedgång senaste 25 åren (så långt bakåt vi tittat) har volatiliteten exploderat i slutet av nedgången för att därefter relativt snabbt minska i takt med att oron i marknaden avtar och uppgången börjar ta över. Förra veckan skrev vi om volatilitetsindikatorn och dess historiska köpsignaler. Den här veckan inträffade samma signal, och med tanke på det historiska utfallet blir det en mycket intressant situation att följa upp.

V.A.P som är vår lite långsammare volatilitetsindikator har dessutom också svängt upp mot nivåer runt 70 poäng under torsdagen och fredagen. Det skulle indikera att volatiliteten nu nått en överdrivet hög nivå och därmed skvallra om samma typ av köpsignal som historiskt visat sig vara väldigt pricksäker. Det återstår naturligtvis att se om vi får samma positiva utfall den här gången. En gissning är att vi åtminstone ligger relativt nära den absoluta botten, men att volatiliteten kommer ligga kvar på en hög nivå under några veckor innan vi ser en stabilisering av marknaden. Det kommer med all sannolikhet bli stora svängningar, vissa dagar med rejäla uppgångar som snabbt byts till nya intradags-ras. Först när volatiliteten börjat avtal kan vi räkna med en mer varaktig återhämtning på börsen, därmed inte sagt att det inte kan inträffa väldigt snart. Hela nedgångsfasen har gått snabbare än allt annat vi sett historiskt, och det kan vara så att även bottenformationen och efterföljande återhämtning kommer gå snabbare än väntat.

I diagrammet nedan ser vi V.A.P-indikatorns poängutveckling senaste tiden. Vi har även tagit med volymprofilen som visar ett par mindre stödnivåer vid 1360 och 1320. Vi fäster ingen större betydelse vid dessa utan analysen domineras nu helt av volatiliteten som är den indikatorn vi anser bäst avslöjar marknaden i pressade situationer.

 
Nyheter