Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Global Breaker

Global Breaker är en multi asset-strategi som detekterar break out-situationer hos de olika anslutna tillgångarna. De tillgångar som uppvisar tillräckligt stark edge köps.       
Positionen stängs när Relative Strength Index når en kortsiktigt överköpt nivå. I genomsnitt är tiden i marknaden allt från några få dagar till ett par veckor per tillgång.


För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.