Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Grinder

Grinder handlar multipla tillgångar i en grid-setup, dvs positionerna delas upp i flera steg beroende på prisutvecklingen. Analysen baseras till stor del på price action, och strategin har alltid position i flera tillgångar samtidigt för att fördela risken.
 
Grinder skalar in och ur positionerna kontinuerligt och använder marknadsbruset för att omsätta rörelserna till flera småvinster. Det gör att det är extra viktigt att ansluta Grinder till ickekorrelerande tillgångar för bästa riskhantering.


För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.