Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Katana Short

Katana är en daytrading-strategi designad för handel med DAX-index.
Analysen bygger på ett flerta candle stick-formationer där sannolikheter mäts och vägs samman till en gemensam indikator som avgör om position ska tas och hur stor vikt positionen får.

 
Positionen hålls bara under dagen och stängs innan börsstängning. 
Riskhanteringen inkluderar en variabel stoplossgräns som beräknas som riskerat kapital per affär och i sin tur beror på hur stor vikt den aktuella positionen har.


För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.