Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheternaMagic Monday är en mycket enkel price action-baserad strategi för handel med de amerikanska ETFerna SPY och QQQ som motsvarar SP500- samt Nasdaq 100-index.
Analysen använder inte en enda indikator utan endast kalendervillkoret att det ska vara måndag samt ett prisvillkor. Enkelhet innebär ofta robusthet. 

      
Magic Monday anslutas till de underliggande tillgångarna på ett fiktivt konto och replikeras via PC Link och ETP Link till minifutures som handlas på det skarpa kontot.

Positionen kan ligga öppen allt från någon till några dagar beroende på marknadsförhållanden.
För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.