Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Metal Cruncher

Metal Cruncher är en snabb handelsstrategi för metaller och använder price action för att hitta statistiskt intressanta köplägen på kort sikt.       
Positionen stängs när Relative Strength Index når en kortsiktigt överköpt nivå. I genomsnitt är tiden i marknaden allt från några minuter till några dagar.


För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.