Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Minifutures

Att handla minifutures innebär flera fördelar. Här förklarar vi på ett enkelt sätt hur minifutures fungerar.
Exempel:
Du vill köpa ett hus för 2 milj kronor. Du har 500 000 kr i eget kapital att sätta in och behöver därmed låna resten, dvs 1,5 MSEK kronor:

   

Lånet läggs upp så att din insats motsvarar 25% av köppriset. Vi kan alltså säga att huset är den underliggande tillgången, värd 2 miljoner kronor, och du har köpt det med ett eget kapital på 500 000 kr. Du har alltså en hävstång på 4 gånger på ditt eget kapital. Vi kan också säga att finansineringsnivån är 1,5 MSEK, alltså lika mycket som du lånat. Om huspriset skulle falla till 1,5 MSEK har ditt eget kapital gått förlorat och är noll.
Om huspriset efter några år stiger med 500 000 kr till 2,5 miljoner kr kommer ditt eget kapital att ha ökat lika mycket - 500 000 kr och uppgår nu till 1 MSEK, dvs en ökning med 100% medan huspriset stigit med 25%. 
Hävstången är nu istället 2,5 MSEK dividerat med 1 MSEK = 2,5. 

 
En minifuture fungerar på exakt samma sätt. Priset på minifuturen motsvarar din egen insats vid köp av underliggande tillgång, i exemplet ovan ett hus, men det skulle lika gärna kunna vara en aktie.

I exemplet nedan har vi SWED-A som underliggande aktie och kostar 160 kr. Vi väljer en minifuture som har en finansieringsnivå på 120 kr och behöver därmed bara betala 40 kr i egen insats, dvs priset på minifuturen. Skulle aktien falla till 120 kr har den egna insatsen fallit till noll. Om aktien istället stiger 40 kr till 200 kr har också priset på vårt eget kapital (minufuture-priset) stigit 40 kr och är nu 80 kr. 

Stoploss
Vad händer om priset på SWED-A faller under 120 kr i exemplet ovan? Då skulle ju i princip vårt eget kapital hamna under noll? Här har vi en av de stora fördelarna med minifutures - man kan inte förlora mer pengar än man köpt för. Strax ovanför finansieringsnivån på 120 kr finns en stoplossnivå där utställaren av minifuturen (emittenten) stänger positionen automatiskt innan vårt eget kapital hamnat under noll. Eventuellt restvärde som blir över betalas tillbaka till oss. 

Tänk på att en minifuture som stoppats ut inte kan stiga igen om underliggande tillgång skulle börja gå upp igen.

Ränta på lånad del av priset
Precis som med huslån får man betala ränta på den lånade delen av köpeskillingen även när man handlar minifutures. Enligt exemplet ovan har vi lånat 120 kr av det totala priset på 160 kr. Räntan på minifutures specificeras i instrumentets prospekt och bör studeras noga innan köp. En typisk räntenivå i dagsläget är Stibor + 2,5% per år. Räntekostnaden tas ut genom att finansieringsnivån justeras uppåt med motsvarande 2,5%/365 dagar varje dag. Priset på själva minifuturen ändras alltså inte. Därmed går det att i förväg exakt säga vad minifuturens pris kommer att vara i framtiden då underliggande aktie står i ett visst pris.

Spread - skillnaden mellan köpkurs och säljkurs
Minifutures ställs ut av emittenter som också ställer pris på instrumentet. Det finns ett köppris och ett säljpris, precis som med underliggande tillgång.
Skillnaden mellan köp- och säljpris kallas spread, och kan variera med olika marknadsförhållanden. Precis som räntan är det här en av emittentens inkomstkälla.


Utdelningar hos aktier
Många aktier ger kontant utdelning varje år eller kvartal. Vad händer om man istället har en minifuture istället för aktien? Dagen då utdelningen skiljs av från aktiepriset faller aktien med lika stort belopp teoretiskt. För en minifuture ändras däremot inte priset. Istället justeras finansieringsnivån motsvarande utdelningen. 


Replikeringsmetoden - att tänka på när man handlar minifutures
Istället för att köpa SWED-aktien för 160 kr kan vi köpa en minifuture med 4 ggr hävstång och bara betala 40 kr. Vi har ändå samma position i marknaden. 
Skillnaden blir att vi har reducerat risken till 40 kr medan uppsidan är intakt. Därmed har vi frigjort kapital. 

Minifutures går att handla inom ramen för Investeringssparkonton vilket gör att ingen deklaration behöver göras samt ingen vinstskatt behöver betalas.  

Det går också utmärkt att köpa en "Minishrt", dvs en minifuture där underliggande tillgång är blankad. Om vi tror på nedgång för SWED-A kan vi istället köpa en Minishrt SWED som fungerar tvärtom mot Minilong SWED. Värdet på minifuturen ökar då istället när aktien faller. 

Omsättning och likviditet
Går det alltid att köpa och sälja en minifuture? Ja, det går alltid att handla. Däremot kan omsättningen vara låg i många minifutures. Ett vanligt missförstånd är att låg omsättningen innebär att man inte alltid kan handla
 instrumentet. Det stämmer inte. 

Emittenten fungerar som market maker och ställer både köppris och säljpris med en tillräcklig likviditet. Man handlar alltså nästan alltid med emittenten både när man köper och säljer en minifuture. Enda tillfället det inte går att handla är om emittenten har tekniska problem.


 Minifutures kan handlas i ISK och KF    Det finns ingen tidsfaktor eller avbränning

 Du kan både öka och minska risk med minifutures    Minifutures är "open end" - du kan ha dem länge
 Du kan frigöra kapital med minifutures  
 Konkurrens ger låg spread och ränta

 Du kan exponera dig både "long" och "short"

 Lämpliga för både lång- och kortsiktig handel

 Du kan inte bli skyldig pengar med minifutures

 Autotrader kan handla minifutures automatiskt