Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

MTX Nasdaq NimbleNasdaq Nimble är en spin off från Nordic Autotrading Society-utbildningen SPY Academy. Vi har valt ut 10 statistiska "edgar" (både Long och Short) från SPY-utbildningen och kör dessa på Nasdaq 100-ETFen "QQQ" istället. Analysen baseras på en rad olika metoder, allt från kalendereffekter till breakout- och mean reversion-strategier samt cross asset-samband.

      
Nasdaq Nimble anslutas till den underliggande tillgången QQQ på ett fiktivt konto och replikeras via PC Link och ETP Link till minifutures som handlas på det skarpa kontot.

Positioner kan ligga öppen allt från någon dag till över 1 vecka beroende på marknadsförhållanden.
För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.