Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

MTX Pluto

MTX Pluto är en multi edge-strategi för daytrading med DAX-index. Pluto består av 10 olika edgar som arbetar helt individuellt inom MTX-plattformen (MultiTrader X) och vars signalstatus vägs samman till en nettosposition.       
Beroende på hur många edgar som signalerar vid ett givet tillfälle får strategin olika stora positioner i marknaden. 
Varje position bevakas av sin egen exitstrategi, men alla stängs innan börsstängning.


För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.