Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

MultiDipper

MultiDipper är en s k mean reversion-strategi och letar tillfälliga dippar hos de anslutna tillgångarna. Trenden på längre sikt ska vara uppåtriktad och köp görs när en tillräckligt stark statistisk edge hittas hos någon av tillgångarna.       
Positionen stängs när Relative Strength Index når en kortsiktigt överköpt nivå. I genomsnitt är tiden i marknaden allt från några få dagar till ett par veckor per tillgång.


För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.