Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheternaNAS Beamer är price action-baserad daytrading-strategi för handel med de amerikanska ETFerna SPY, QQQ samt DIA som motsvarar SP500, Nasdaq 100 samt Dow Jones.
Analysen använder inte en enda indikator utan endast kalendervillkor veckodagar samt prisvillkor. Enkelhet innebär ofta robusthet. 

      
NAS Beamer anslutas till de underliggande tillgångarna på ett fiktivt konto och replikeras via PC Link och ETP Link till minifutures som handlas på det skarpa kontot.

Positionen stängs samma dag.
För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.