Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Nordic Autotrading Society HT20 kodkurs

Kursen är inspelad och finns tillgänglig på YouTube

Hösten 2020 spelade vi in en kodningskurs i Autotrader Script. Kursen fokuserar mer på själva kodspråket och mindre på teknisk analys jämfört med tidigare kurser. Under 8 lektioner plus en bonuslektion går vi igenom allt från enklare villkor och uttryck i kodspråket, till mer avancerad kodning med loopar och aktieranking.

Nedan ser du lite av vad NAS HT20 kodningskurs innehåller:Enklare syntax - vi går igenom logiska beslut, tester och konstanter

Arbeta med olika tidsupplösningar samtidigt

Avancerad kodning med loopar och dataserier

BackTrack - självadapterande script

Ranking-motor som kan bygga topplistor av t ex aktier "on the fly"

Tips och tricks för Autotrader - speciella egenskaper i scriptspråket

Vi bygger ett bibliotek av kodsnuttar som kan klippas in i egna script och modeller

Avancerad backtestning i Autotrader Pro 64

Vi bygger en robot från scratch

Du hittar alla lektioner på YouTube:

Lektion 1 - Introduktion, grundläggande syntax >

Lektion 2 - Struktur för ordermodeller, enklare simulering i Analyzer >

Lektion 3 - Funktioner som hanterar dataserier, logiskt beslutande script >

Lektion 4 - Avancerad kodning, adaptiva script >

Lektion 5 - Vi bygger en rankningmotor för exempelstrategin >

Lektion 6 - Grunderna i Scale In - Scale Out-strategin >

Lektion 7 - Övriga byggstenar i exempelstrategin >

Lektion 8 - Simulering med dummy-transaktioner, extra script i Analyzer etc >

Lektion 9 - Bonuslektion 1, uppdateringar och tips vid simulering - reservera minne i script >Kursen avslutas med att vi bygger en robot som använder en del av innehållet i utbildningen. 

Utbildningens målsättning
Vår målsättning med kursen är att man som deltagare ska få bästa tänkbara förutsättningar att kunna koda script och robotar på egen hand. Autotrader har en mycket kraftfull scriptmotor och möjliggör avancerad analys. Kodningskursen går igenom flera moment som maximerar utnyttjandet av möjligheterna och ökar förståelsen för vad som är möjligt.

Vilka förkunskaper behöver jag?
Kursen fokuserar på kod och förutsätter att deltagaren är någorlunda bekant med teknisk analys, gärna med praktisk erfarenhet från handel eller tidigare NAS-kurser. Vi går inte igenom money management, riskhantering, ETPer och andra delar som ingår tex i tidigare NAS-kurser. 

Aktiestrategin SISO HT20
Under utbildningen byggs en avancerad automatisk handelsstrategi för aktier. Den innehåller många av de olika moment vi går igenom, och har öppen källkod så att kursdeltagare har alla möjligheter att optimera, modifiera och vidareutveckla roboten efter hand.
Här kan du se exempel på hur prestanda ser ut i simulerad handel med två olika urval av aktier, en lista med svenska storbolagsaktier samt en lista med ett 40-tal amerikanska aktier.

Simuleringsförutsättningar i exempel nedan:
* Portföljvärde vid start: 250 000 kr
* Courtageklass: Nordnet Liten - 39 kr/minimicourtage samt 0,15% procentuellt 
* Max belåning: 50% (motsvarar 1,5 ggr konto)
* Återinvestering har använts.

Orange graf: exponeringsgrad (öppna positioner/depåvärde)
Blå graf: Ackumulerat depåvärdeutveckling

     
 SISO HT20 simulerad på svenska aktier
 SISO HT20 simulerad på amerikanska aktier