Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Paritet och multiplier

Paritet och replikeringsmetoden
Det vanligaste är att en minifuture har paritet=1, dvs 1 minifuture motsvarar 1 andel av underliggande tillgång. Tex 1 minifuture för varje aktie osv. Det finns också minifutures som har annan paritet, tex 1000. Då betyder det att 1 minifuture motsvarar 1/1000 av underliggande tillgång. Normalt handlar vi då 1000 minifutures för varje andel av underliggande tillgång. En viktig sak att komma ihåg är att minifutures emitterade i svenska kronor mycket väl kan ha en underliggande tillgång i annan valuta, tex Euro. Som exempel kan vi välja en minifuture för tyska DAX-index. Vi utgår från att den har paritet=1000. Då får vi 1000 minifutures för varje DAX-andel vi vill handla. Tänk på att DAX är noterat i Euro. Vi behöver då kompensera för valutakursen. Om vi antar att EURSEK står i 10 kr får vi en slutlig paritet på 1000/EURSEK = 100. Vi ska alltså multplicera antal minifutures med 100 för att få rätt antal, dvs 1 DAX-andel motsvarar 100 minifutures om EURSEK står i 10 kr.

Beräkna Multiplier
I Autotrader finns ett fält i Indata (klicka ENTER på instrumentet för att öppna) för varje instrument längst ned till vänster märkt ETP Multiplier. ETP Link multiplicerar antalet andelar i underliggande tillgång med detta tal för att få fram det antal minifutures som ska handlas. Om det inte står något i fältet tolkas det som 1, dvs ingen paritet. I exemplet ovan anger vi 100 som multiplier för DAX, vilket i praktiken betyder att 100 minifutures handlas för varje andel DAX-index som finns på testkontot. 
För andra tillgångar gäller andra pariteter, och man kan läsa sig till det i prospektet för varje minifuture osv. Men ett enklare sätt är att utgå från priset och angiven hävstång för tillfället hos emittenten.

Vi tar ett exempel:

Vi vill köpa USDJPY för 20 000 kr. Underliggande tillgång är alltså förhållandet mellan USD och JPY, handlat med en minifuture noterad i en tredje valuta, SEK. Det låter komplicerat, men en enkel metod att beräkna vilken multiplier vi ska ange i Indata är enligt följande:

  • På testkontot i Autotrader där underliggande tillgång handlas får vi 20 000 kr / USDJPY (108:28 kr) = 184 andelar
  • Vi tittar på en konkret minifuture som just nu kostar 20:25 kr
  • Hävstång angiven av emittent just nu = 4,86 ggr
  • Vi behöver alltså köpa minifutures för 20 000 kr / 4,86 = 4115 kr för att motsvara positionen på testkontot
  • För 4115 kr får vi 4115/20:25 = 203 minifutures
  • Dessa 203 minifutures motsvarar de 184 andelar i underliggande tillgång vi har på testkontot
  • Vår multiplier blir då 203/184 = 1,10

Sammanfattning  med förenklad formel

Multiplier = priset för underliggande tillgång / (hävstång minifuture * pris minifuture)


På samma sätt kan man enkelt beräkna multipliers för minifutures för alla andra tillgångar, tex olja, guld osv.
Multiplier ändras med valutakurserna, men eftersom dessa inte brukar röra sig speciellt dramatiskt på kort tid brukar det räcka att kontrollera sina multpliers då och då.

Excel-snurra för att beräkna Multiplier
Här finns en enkel Excel-snurra som innehåller två olika sätt att beräkna Multiplier, en där hävstång indikeras av emittenten och en utan, då anges finansieringsnivå istället.
Ladda ner Excel-fil >