Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheternaPinnacle Pulse är en enkel price action-baserad strategi för handel med bla SPY, QQQ, guld/silver samt några valutor.

Analysen använder endast 1 enda indikator tillsammans med några villkor som analyserar prisimpulser i dagsstaplarnas utseende. Enkelhet innebär ofta robusthet. 

      
Pinnacle Pulse anslutas till de underliggande tillgångarna på ett fiktivt konto och replikeras via PC Link och ETP Link till minifutures som handlas på det skarpa kontot.

Positionen kan ligga öppen allt från någon dag till över 1 vecka beroende på marknadsförhållanden.
För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.