Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Predictive Average

Se in i framtiden
Predictive Average är vår analysmetod för årscykler och finns tillgäng både som grafisk indikator och screening-filter i Kalkylforskaren. Du kan enkelt hitta de aktier som haft en bra historik utveckling kommande veckor och månader.

Det är ett ganska vedertaget faktum att börsen tex tenderar att gå starkast mellan oktober och maj, och det finns många andra sk anomalier som man kan utnyttja för att skapa sig ett statistiskt övertag i sin trading.
Predictive Average-indikatorn visar den genomsnittliga kurskurvan för de 12 föregående åren.
  Innevarande år tas alltså ej med, vilket gör det möjligt att förskjuta kurvan "in i framtiden".

Om vi tex vill analysera hur årets kommande 3 månader gick i genomsnitt de 12 föregående åren kan vi enkelt förskjuta kurvan 63 börsdagar, som ungefär motsvarar 3 månader. 


Predictive Average i Kalkylforskaren
En mycket kraftfull funktion i Autotrader är Kalkylforskaren som kan hjälpa dig att utföra enorma mängder med beräkningar för att snabbt få fram de aktier/index som uppvisar speciella egenskaper för tillfället. Predictive Average kan appliceras på samma sätt för att få fram genomsnittliga historiska värdeutvecklingar i olika perioder. 

I kalkyltabellen överst i bilden har vi ringat in genomsnittlig avkastning för kommande vecka baserat på de 12 föregående åren. Dessutom visas i kolumnen Rating 1w en "poäng" för hur bra konvergens prognosen har, dvs hur många av de 12 föregående åren som perioden utvecklades positivt. 
Presentationen visas som en procentsats. Värden nära noll tyder på att få år visade positiv avkastning under vald period, alternativt att kursdata saknas för någon del av de senaste 13 åren. 

Du slipper sitta och leta bland långa grafer för att hitta cykliska samband eftersom Kalkylforskaren kan göra jobbet åt dig på några sekunder.