Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Pullback

Pullback är en ny strategi med ursprung ur en av edgarna i Infinity-utbildningen. 
Setupen visar sig vara robust och fungera för flertalet tillgångar, och bygger på att detektera en stigande trend med en mindre pullback som skapar ett läge att ta position.
      
Positionen kan ligga öppen allt från några få dagar till flera veckor.
För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.