Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Ranger

Ranger är en trendföljande strategi som analyserar handels-ranger och avgör var det finns intressanta prisnivåer.       
Positionen stängs när Relative Strength Index når en kortsiktigt överköpt nivå. I genomsnitt är tiden i marknaden allt från några minuter till några dagar.


För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.