Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheternaRapid Reaper 3Q är en enkel price action-baserad strategi för handel med QQQ, Nasdaq 100-ETFen.

Analysen använder endast 1 enda indikator tillsammans med några villkor som analyserar prisimpulser i dagsstaplarnas utseende. Enkelhet innebär ofta robusthet. 

      
Rapid Reaper anslutas till den underliggande tillgången QQQ på ett fiktivt konto och replikeras via PC Link och ETP Link till minifutures som handlas på det skarpa kontot.

Positionen kan ligga öppen allt från några timmar till dagen efter beroende på marknadsförhållanden.
För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.