Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Raptor

Raptor är en sk grid-strategi - och handlar i prissteg. På så vis tillgodogör sig strategin även mindre kursrörelser.

Raptor har utvecklats för att utgöra ett bra alternativ som krydda i en större portfölj, och strategin handlar OMXS30-index i ett snabbare tempo än de övriga standardstrategierna. Iden är att skala in och ur positionen i flera steg, och använda dynamiska prisnivåer för att tillgodogöra sig marknadsbrus snarare än att försöka pricka in kortsiktiga trender.   
Man kan tänka sig priset för index indelat i flera "grids", ett rutnät, där varje prisnivå betyder att en ny delposition köps eller säljs. På så vis kan Raptor gå med vinst även om priset rör sig upp och ner runt samma nivå utan specifik trend åt något håll.
Det är prisrörelsen i sig som omvandlas till vinst, och själva riktningen har mindre betydelse.

Analysens byggstenar
Raptor har i grunden en ganska enkel logik, i princip att köpa en andel varje gång priset sjunker motsvarande 1 grid-avstånd nedåt, och sälja en andel varje gång priset har stigit 1 grid-avstånd. Avståndet är dynamiskt och bestäms av 10-dagars volatilitet.

Det behövs också vinst på totala positionen för att kunna börja sälja av delar. Undantag är om en bear-market har detekterats eller om det gått mer än x dagar sedan senaste köptransaktion. 

 
För att skapa ett statistiskt övertag används månadscykeln som filter, och köp kan bara ske mellan de dagar som index har rört sig uppåt historiskt. Undantag finns om 10-dagars glidande medelvärdet ligger över 100-dagars medel.

Då tolkas marknaden som bull-market och köp är tillåtet när som helst i månaden. Första positionen tas strax innan stängning om dagens Low ligger lägre än de tre föregående dagarnas Low. 

En generell instruktion hur handelsstrategier kopplas in finns i PDF-format >

För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.
Ladda ner Portfolio Mixer >