Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

ROC and Roll Investor

ROC and Roll Investor är en lite mer långsiktig investeringsstrategi snarare än tradingrobot. En Topp 20-lista av aktier byggs och varje månad roteras portföljen baserat på listan.
ROC and Roll har fått sitt namn från användningen av Rate of Change som mäter kursförändringen i olika tidsperspektiv. Strategin är en relativt långsamt rullande aktieportfölj som rankar anslutna aktier och köper de 10 högst rankade enligt poängformeln. Ingen fundamental analys används överhuvudtaget.

Tanken är att ROC and Roll ska hitta de bäst trendande aktierna och därigenom rida på vinnande bolag medan sämre presterande aktier säljs - in med styrka och ut med svaghet.
  Handel sker när ledigt kapital finns, oftast första börsdagen varje månad då alla aktier som inte ligger på Topp 20-listan säljs. Resultatet blir självklart helt beroende på vilka aktier som ansluts. Vi har själva valt bolagen på Stockholm MidCap samt några av de mest omsatta aktierna på amerikanska Nasdaq100 och SP100-listorna. Listorna innehåller alltid ett antal aktier som visar stark upptrend.
Det gör att förutsättningarna finns att ROC and Roll ska kunna generera vinst den mesta delen av tiden oavsett det generella börsklimatet. 


ROC and Roll är helt öppen och använder en enkel formel för att poängsätta aktierna. Rate of Change-funktionen mäter i årsperspektiv. Värdet vägs samman med volatilitet. Dvs, en stabil längre trend i kombination med en låg volatilitet gör att en aktie viktas högre i rankingmotorn.
  Det finns också en stoploss-funktion för att undvika att modellen ligger kvar alltför länge i en position som går åt fel håll.

Standardvärdet är inställt på 20% för varje aktie, dvs en portföljrisk på 20% / 20 positioner = 1% per aktie.


Aktiesplittar och Rate of Change-analys
På de mindre aktielistorna är det vanligt att aktiekurser splittas, dvs bolagen växer ofta snabbt med stigande aktiekurser som följd. Bolaget kan då välja att införa en s k splitt på aktien, tex 1/3 eller liknande så att 1 aktie blir 3 nya men priset sänks till 1/3. Detta påverkar analysen om man inte lägger in en splitt-korrigering på det datum då det nya antalet aktier gäller. Detta måste man göra själv.

YouTube-klipp som visar hur en splitt läggs in >
                                                                                             
Det räcker att lägga in splittar för det senaste året eftersom ROC and Roll-modellen inte tittar längre bakåt än så i analysen. Autotrader Pro-användare som vill simulera modellen längre bakåt i tiden behöver däremot lägga in samtliga splittar under den simulerade perioden, annars kommer resultatet att bli missvisande. Skatteverket har bra information om splittar och datum. För amerikanska aktier finns en bra sida med historiska splittar, www.splithistory.com

Redovisning av resultat
ROC and Roll-modellens resultat är helt beroende av vilka aktier som ansluts och deras relativa performance jämfört med varandra. Vi har valt ut aktier enligt listan nedan som exempel. Var och en kan naturligtvis välja vilka aktier som helst.
Notera att varje användares resultat kommer se olika ut beroende på anslutna aktier. 

  Det behövs minst 1 års historik för att analysen ska kunna göras korrekt. Man bör också välja bolag vars aktie har så hög omsättning som möjligt för att undvika kursdrivningsproblem. Urvalet nedan har gjorts i Kalkylforskaren där vi mätt omsättningen under en tidsperiod och tagit fram de mest omsatta aktierna på MidCap-listan som har historik minst tillbaka till 2012.

Urval svenska och amerikanska aktier
Vilka aktier man ansluter till ROC and Roll är självklart upp till var och en, vi har själva screenat fram ett urval i Kalkylforskaren baserat på omsättningen och kontinuiteten i vårt historikdata. Dessa aktielistor finns att ladda ner via Hjälp > Aktielistor direkt i Autotrader och kan naturligtvis modifieras efter önskemål.

En generell instruktion hur handelsstrategier kopplas in finns i PDF-format >

För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.
Ladda ner Portfolio Mixer >