Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheternaRSI PowerZones är en multi asset-strategi från Larry Connors bok "Buy the fear - sell the greed".
Analysen använder Relative Strength Index och vi har vidareutvecklat strategin med volatilitetsfilter.


      
RSI PowerZones anslutas till de underliggande tillgångarna på ett fiktivt konto och replikeras via PC Link och ETP Link till minifutures som handlas på det skarpa kontot. Positionen kan hållas allt från några få dagar till ett par veckor.


För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.