Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Slicer

Slicer handlar index i andelar, dvs position skalas in stegvis.
Analysen baseras på mean reversion, dvs köper svaghet och säljer på styrka.
      
Positionen stängs när Relative Strength Index når en kortsiktigt överköpt nivå. I genomsnitt är tiden i marknaden allt från några få dagar till ett par veckor per aktie.


För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.